Prof. dr Marko Trajković


Prof. dr Marko Trajković, Full Professor
(Niš, 16.01.1974.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1998. godine.Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 2000. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Pravo kao sistem kod Radomira D. Lukić”, odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, 2005. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Etička dimenzija prava - pravnoteorijski aspekt" odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine. Za Assistant Professora za užu pravno-teorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Marko Trajković izabran je 2008. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Marko Trajković objavio je jednu monografiju i dvadeset i dva naučna rada. Učestvuje na dva projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju u dva navrata i to u Kanadi 2000. godine i Italiji 2002. godine.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 24, III floor
Phone: 018 500 240
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Wednesday: 12-14h, Thursday: 12-14h