Prof. dr Mileva Anđelković


Prof. dr Mileva Anđelković, Full Professor
(Kruševac, 08.08.1953.)

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu septembra 1976. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Osnovica dažbina", imenovana je odbranila na Pravnom fakultetu u Nišu 27.5.1981. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Izbegavanje plaćanja poreza (evazija)“ odbranila je na Pravnom fakultetu u Nišu 5.10.1988. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 4.5.1977. godine. Za Assistant Professora za užu pravno-ekonomsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Mileva Anđelković izabrana je 31.5.1989. godine. Ponovo je izabrana u zvanje Assistant Professora 13.6.1995. godine. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 30.5.200. godine. U isto zvanje izabrana je 28.9.2005. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Mileva Anćelković objavila je četiri monografije, 53 članaka. Učestvovala je i učestvuje na dva projekta.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 19, III floor
Phone: 018 500 235
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 11-13h