Prof. dr Saša Knežević


Prof. dr Saša Knežević, Full Professor
(Niš, 22.03.1963.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1987. godine. Magistarsku tezu pod nazivom ″Okrivljeni i zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku″ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 30. 01. 1995. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Društvena rehabilitacija lica neosnovano osuđenih ili lišenih slobode “ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 19. 04. 2002. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1. 09. 1990. godine. Za redovnog profesora za užu krivično-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Saša Knežević izabran je 10. jula 2012. godine.


Od 01.10.2006. do 01.12.2007. prof. dr Saša Knežević obavljao je funkciju prodekana za nastavu i naučni rad. Prof. dr Saša Knežević, počev od 28.01.2013. godine, obavlja funkciju predsednika Saveta Univerziteta u Nišu. U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Saša Knežević objavio je jedan pomoćni udžbenik (Praktikum za krivično procesno pravo), četiri monografije i preko 80 članaka. Učestvovao je i učestvuje na pet projekata.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 23, III floor
Phone: 018 500 239
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Wednesday: 12-14h, Thursday: 12-14h