Dr Suzana Medar


Dr Suzana Medar, Assistant Professor
(Niš, 17.05.1963.)

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 25. januara 1986. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Teorijska shvatanja o tumačenju prava u XIX veku”, imenovani je odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu 10. jula 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Teodor Taranovski kao teoretičar prava i pravni filozof“ odbranila je 24. decembra 2007. na Pravnom fakultetu u Nišu. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 28. decembra 1987. godine. Za saradnika (saradnika u nastavi) za užu pravno-teorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, Medar Suzana je izabrana 28. decembra 1987. godine.

UNDERGRADUATE COURSE: Introduction to Law,
POSTGRADUATE COURSE: Interpretation of the Law,
DOCTORAL COURSE: Theory of State and Law,

U svojoj profesionalnoj karijeri, Suzana Medar objavila je deset članaka. Učestvuje na TEMPUS projektu poslediplomskih studija iz oblasti evropskih integracija (POGESTEI – Post-Graduate Studies For European Integration). Tokom svoje profesionalne karijere nije boravila je na stručnom usavršavanju.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 9, IV floor
Phone: 018 500 262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 11-13h, Wednesday: 12-14h