Dr Uroš Zdravković


Dr Uroš Zdravković, Assistant Professor
(Niš, 16.04.1984.)

Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu završio je 2007. godine. Na istom Fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Ostvarivanje distributivne pravde u sistemu rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom“, 2018. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu radi od 2012. godine, najpre kao saradnik u nastavi, a zatim kao asistent pri Katedri za trgovinsko-pravne nauke. Za docenta za užu trgovinsko-pravnu naučnu oblast izabran je 2018. godine.


U domaćim i stranim publikacijama objavio je preko 30 naučnih i stručnih članaka iz oblasti Međunarodnog trgovinskog prava. Učestvovao je sa referatima na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 4, V floor
Phone: 018 500 284
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12-14h, Wednesday: 10-12h