АКТУЕЛНИ БРОЈ ЗБОРНИКА РАДОВА И АРХИВА ИЗДАЊА HTML ФОРМАТУ

 

Број 88, 2020

Садржај


 • Стављање завештања ван снаге у аустријском и српском праву

 • Поступак за расправљање заоставштине и претходно питање

 • State immunity for economic activities: Example of an odious public debt

 • Државна помоћ и фер тржишна утакмица

 • Сврха правних средстава у управном спору

 • Анализа имовинско-правних односа између Српске Православне Цркве и Црне Горе у контексту доношења закона о слободи вјероисповјести или увјерења и правном положају вјерских заједница

 • Политика правосудног система и система социјалне заштите према питању пословне способности – Приказ истраживања на територији града Београда

 • Ovrha radi predaje djeteta i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom u svjetlu hrvatskih i europskih novina

 • Integrative Learning Approach in ESP/ELP: Theoretical framework of intradisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary integration

 • In Memoriam: Проф. др Драган М. Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, у пензији

 • Проф. др Костадин Пушара, академик, проф. др Јасмин Јагањац, проф. др Жељко Ковачевић, „Лобирање у савременим условима”, Удружење интересног лобирања и промоције лобистичке професије Босне и Херцеговине, Сарајево, 2017.

 • Др Дарко Димовски „Злочин мржње“, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 2020

 • Стварни власник прихода као анти-абузивна мера у српском пореском законодавству

 • Обезбеђење континуитета породичноправне заштите после отварања наслеђа једног лица у руском праву

 • Феникс се поново рађа