Пројекти

  1. РЕГИОНАЛНИ ТЕМПУС МАСТЕР ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
  2. TEMPUS JEP POGESTEI - POST-GRADUATE STUDIES FOR EUROPEAN INTEGRATION AT THE FACULTIES OF LAW AT THE UNIVERSITIES OF BELGRADE, NIŠ AND NOVI SAD
  3. "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије";
  4. "Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције" пројекат бр. 149014";
  5. "Припрема за доношење јединственог грађанског законик", пројекат 1347, Министарство за науку, технологију и развој;
  6. "Историја српског државног тужилаштва";
  7. Макропројекат "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног-економског система Србије као демократске државе";
  8. "Тешки облици криминала у Србији у условима транзиције ", пројекат 1642, Министарство за науку, технологију и развој;
  9. "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције", пројекат 1310, Министартсво за науку, технологију и развој;