Декани Правног факултета у Нишу

 

            

Проф. др Славољуб Поповић
1960-1962.

           

Проф. др Мирослав Ђорђевић
1962-1963.

            

Проф. др Славољуб Поповић
1963-1964.

           

Проф. др Димитрије Кулић 
1964-1965. 

             

Проф. др Реља Остојић
1965-1967.  

           

Проф. др Славољуб Поповић
1967-1968.

            

Проф. др Јаков Радишић
1968-1970.

           

Проф. др Момчило Димитријевић
1970-1972.

            

Проф. др Љубиша Јовановић 
1972-1974.

           

Проф. др Драгољуб Стојановић 
1974-1976. 

            

Проф. др Драгољуб Стојановић 
1976-1977. 

           

Проф. др Славољуб Поповић
1977-1978.

            

Проф. др Јован Петровић 
1978-1980. 

           

Проф. др Љубиша Јовановић 
1980-1982.

            

Проф. др Љубиша Јовановић 
1982-1983. 

           

Проф. др Чедомир Стевановић
1983-1984.

            

Проф. др Димитрије Кулић 
1984-1986. 

           

Проф. др Љубиша Јовановић 
1986-1988.

            

Проф. др Душан Паравина
1988-1990.

           

Проф. др Чедомир Стевановић
1990-1992.

            

Проф. др Драган Станимировић 
1992-1994. 

           

Проф. др Видоје Миладиновић 
1994-1996.  

            

Проф. др Владислав Ђорђевић
1996-1998.

           

Проф. др Војислав Ђурђић
1998-2000.  

            

Проф. др Александар Петровић 
2000-2001. 

           

Проф. др Радмила Ковачевић-
Куштримовић 
2001-2002.

            

Проф. др Милорад Божић
2002-2004.

           

Проф. др Александар Ћирић
2004-2006. 

            

Проф. др Мирољуб Симић
2006-2007.

           

Проф. др Невена Петрушић
2007-2010. 

            

Проф. др Предраг Димитријевић
2010-2013.

           

Проф. др Мирослав Лазић
2013-2016.

              goranobradovicd

Проф. др Саша Кнежевић
2016-2019.

           

Проф. др Горан Обрадовић
2019- 2022.

              

Проф. др Небојша Раичевић
2022-2025.