Наставници и сарадници

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић Ванредни професор
Проф. др Славиша Ковачевић Ванредни професор
Др Сузана Медар Доцент
Др Наталија Жунић Доцент
Катедра за јавноправне науке
Проф. др Драган Стојановић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент
Катедра за кривичноправне науке
Проф. др Драган Јовашевић Редовни професор
Проф. др Зоран Ћирић Редовни професор
Проф. др Миомира Костић Редовни професор
Проф. др Саша Кнежевић Редовни професор
Др Дарко Димовски Доцент
Др Душица Миладиновић Стефановић Доцент
Иван Илић Асистент
Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Ђорђе Николић Ванредни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Ванредни професор
Др Тања Китановић Доцент
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Михајло Цветковић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Милица Вучковић Асистент
Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Александар Ћирић Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Zattila Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Урош Здравковић Асистент
Александра Васић Асистент
Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Милева Анђелковић Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Ванредни професор
Др Марко Димитријевић Доцент
Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Драган Николић Редовни професор
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Ванредни професор
Др Александар Ђорђевић Доцент
Др Миљана Тодоровић Асистент
Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Мирко Живковић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Ванредни професор
Др Сања Марјановић Доцент
Сања Ђорђевић Алексовски Асистент