Наставници и сарадници

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић Ванредни професор
Др Сузана Медар Доцент
Др Наталија Жунић Доцент
Катедра за јавноправне науке
Проф. др Драган Стојановић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент
Катедра за кривичноправне науке
Проф. др Драган Јовашевић Редовни професор
Проф. др Зоран Ћирић Редовни професор
Проф. др Миомира Костић Редовни професор
Проф. др Саша Кнежевић Редовни професор
Проф. др Дарко Димовски Ванредни професор
Др Душица Миладиновић Стефановић Доцент
Др Иван Илић Доцент
Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Редовни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Михајло Цветковић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Милица Вучковић Асистент
Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Милена Јовановић Zattila Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Др Урош Здравковић Доцент
Александра Васић Асистент
Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Ванредни професор
Др Марко Димитријевић Доцент
Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Драган Николић Редовни професор
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Ванредни професор
Др Александар Ђорђевић Доцент
Александар Арсић Сарадник у настави
Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Мирко Живковић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Др Сања Марјановић Доцент
Сања Ђорђевић Алексовски Асистент