Наставници и сарадници

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић Ванредни професор
Др Сузана Медар Доцент
Катедра за јавноправне науке
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент
Катедра за кривичноправне науке
Проф. др Саша Кнежевић Редовни професор
Проф. др Драган Јовашевић Редовни професор
Проф. др Зоран Ћирић Редовни професор
Проф. др Миомира Костић Редовни професор
Проф. др Дарко Димовски Ванредни професор
Проф. др Душица Миладиновић Стефановић Ванредни професор
Др Иван Илић Доцент
Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Редовни професор
Проф. др Михајло Цветковић Ванредни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Др Милица Вучковић Доцент
Бојана Арсенијевић Асистент
Маша Смиљана Шовић Сарадник у настави
Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Затила Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Др Урош Здравковић Доцент
Александра Васић Асистент
Саво Вешковић Сарадник у настави
Катедра за правноекономске науке
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Ванредни професор
Др Марко Димитријевић Доцент
Катарина Милошевић Сарадник у настави
Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Сара Митић Асистент
Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Проф. др Сања Марјановић Ванредни професор
Сања Ђорђевић Алексовски Асистент
Наставник енглеског језика
Гордана Игњатовић Наставник енглеског језика