Наставници и сарадници

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић Ванредни професор
Др Сузана Медар Доцент
Катедра за јавноправне науке
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент
Катедра за кривичноправне науке
Проф. др Саша Кнежевић Редовни професор
Проф. др Драган Јовашевић Редовни професор
Проф. др Зоран Ћирић Редовни професор
Проф. др Миомира Костић Редовни професор
Проф. др Дарко Димовски Ванредни професор
Проф. др Душица Миладиновић Стефановић Ванредни професор
Др Иван Илић Доцент
Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Редовни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Михајло Цветковић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Др Милица Вучковић Доцент
Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Zattila Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Др Урош Здравковић Доцент
Александра Васић Асистент
Катедра за правноекономске науке
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Ванредни професор
Др Марко Димитријевић Доцент
Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Драган Николић Редовни професор
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Александар Арсић Сарадник у настави
Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Мирко Живковић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Др Сања Марјановић Доцент
Сања Ђорђевић Алексовски Асистент