Наставници и сарадници који више нису у радном односу

 1. Андрејевић Миливоје
  1960 - 1970
 2. Аранитовић Реља, Економика предузећа
  1962 - 1965
 3. Атанацковић Зоран, Политички систем СФРЈ
  1976 - 1978
 4. Атиас Бранко, Санитетска обука
  1966 - 1970
 5. Аћимовић Михајло, Криминологија
  1969 - 1979
 6. Биговић Љубица,
  1975 - 1979
 7. Благојевић Милена, Финансије и финансијска тржишта,
  1969 - 1975
 8. Благојевић Обрен,
  1969 - 1970
 9. Божић Милорад, Економска политика,
  1985 - 2012
 10. Бркановић Китановић Тамара, Облигационо право,
  1995 - 2003
 11. Вељковић Симон,
  1960 - 1965
 12. Видаковић Богдан,
  1969 - 1970
 13. Видановић Гаврило, Економска географија,
  1961 - 1970
 14. Влатковић Предраг,
  1969 - 1970
 15. Вукчевић Драгољуб, Привредно право,
  1976 - 1993
 16. Вучић Новица, Привредни систем Југославије,
  1971 - 1973
 17. Горчић Јован, Финансијско право,
  1987 - 2005
 18. Гроздановић Драгиша,
  1964 - 1970
 19. Данковић Љубисав, Привредна математика,
  1960 - 1970
 20. Димитријевић Момчило, Увод у право,
  1965 - 1984
 21. Динић Драгана, Општа социологија,
  1979 - 1985
 22. Ђорђевић Владислав, Наследно право,
  1975 - 1999
 23. Ђорђевић Мирослав, Историја државе и права,
  1962 - 1973
 24. Ђорђевић Радмило, Физичка култура,
  1976 - 1989
 25. Ђурић Саша, Кривично право,
  1991 - 2000
 26. Зеремски Војислав,
  1970 - 1970
 27. Златковић Живорад, Економика трговине,
  1960 - 1970
 28. Ивошевић Диана,
  1998 - 2000
 29. Илић Миодраг,
  1970 - 1970
 30. Јанковец Ивица, Привредно право,
  1974 - 1976
 31. Јанковић Бранимир, Међународно јавно право,
  1962 - 1969
 32. Јањић Јован, Економска плоитика Југославије,
  1962 - 1999
 33. Јездимировић Милун,
  1967 - 1970
 34. Јовановић Вукадинка, Физичко васпитање,
  1979 - 2004
 35. Јовановић Ђорђе, Технологија са познавањем робе,
  1961 - 1970
 36. Јовановић Љубиша, Кривично право,
  1962 - 1993
 37. Јовановић Мила, Римско право,
  1970 - 2012
 38. Јовановић Миодраг,
  1970 - 1970
 39. Јовановић Никола,
  1962 - 1970
 40. Јокић Душан,
  1974 - 1984
 41. Јоцић Лазар, Римско право,
  1988 - 2002
 42. Кликовац Томица, Основи политичке економије,
  1972 - 1987
 43. Ковачевић Куштримовић Радмила, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1971 - 2012
 44. Козић Петар, Социологија,
  1960 - 1974
 45. Константиновић Вилић Слободанка, Криминологија,
  1972 - 2013
 46. Крстић Божидар, Судска медицина и психијатрија,
  1974 - 1994
 47. Круљ Врлета, Привредно право,
  1969 - 1973
 48. Кулић Димитрије, Уставно право,
  1964 - 1988
 49. Манчић Ђорђе,
  1960 - 1963
 50. Марковић Данило, Увод у социологију,
  1960 - 1970
 51. Марковић Миливоје, Грађанско процесно право,
  1964 - 1978
 52. Марковић Славко, Наследно право,
  1962 - 1989
 53. Матејић Миодраг, Финансије и финансијско право,
  1960 - 1980
 54. Матић Божидар, Грађанско право,
  1981 - 2001
 55. Мијачић Мирса, Облигационо право,
  1964 - 2006
 56. Миладиновић Видоје, Кривично право,
  1970 - 1999
 57. Миладиновић Зоран, Право интелектуалне својине,
  1999 - 2008
 58. Миладиновић Славка, Управно право,
  1968 -1987
 59. Миленковић Слободан, Међународно јавно право,
  1965 - 1986
 60. Миленовић Дара, Трговинско право,
  1970 - 2012
 61. Милићевић Милош, Породично право,
  1982 - 2002
 62. Милосављевић Мирјана,
  1968 - 1970
 63. Милосављевић Радомир,
  1968 - 1970
 64. Милошевић Властимир, Економика и организација рада,
  1964 - 1970
 65. Миљковић Гордана,
  1969 - 1970
 66. Миљковић Мирослав, Самоуправно право,
  1980 - 1991
 67. Митић Милош,
  1985 - 2001
 68. Митић Михајло, Породично право, Римско право,
  1960 - 1993
 69. Митровић Добросав, Међународно приватно право,
  1965 - 1973
 70. Митровић Јован,
  1963 - 1969
 71. Московлић Милан,
  1964 - 1969
 72. Мркшић Нада, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1964 - 1969
 73. Николић Миодраг,
  1967 - 1970
 74. Николић Србијанка,
  1970 - 1970
 75. Остојић Реља, Економија Југославије,
  1964 - 1967
 76. Оташевић Вујадин,
  1999 - 2001
 77. Паравина Душан, Радно право,
  1961 - 2001
 78. Перић Живојин, Основи економике предузећа,
  1960 - 1970
 79. Петровић Биљана, Облигационо право,
  1982 - 2006
 80. Петровић Јован, Политичка економија,
  1967 - 1990
 81. Петровић Милан, Управно право,
  1982 - 2012
 82. Петровић Миодраг, Управно право,
  1960 - 1964
 83. Поповић Славољуб, Управно право,
  1960 - 1980
 84. Радишић Јаков, Облигационо право,
  1962 - 1975
 85. Рочкомановић Милорад, Међународно приватно право,
  1971 - 2012
 86. Серјевић Владимир, Основи економије,
  1980 - 2011
 87. Симић Мирољуб, Увод у право,
  1971 - 2008
 88. Симоновић Драгољуб,
  1962 - 1970
 89. Славић Љиљана,
  1968 - 1970
 90. Стаменковић Јасмина,
  1991 - 1995
 91. Станимировић Драган, Социологија, Марксизам,
  1964 - 2005
 92. Станковић Гордана, Грађанско процесно право,
  1970 - 2007
 93. Станковић Драга,
  1979 - 1988
 94. Станковић Звонимир,
  1961 - 1970
 95. Станковић Илија,
  1962 - 1970, 1973 - 1995
 96. Стевановић Војислав,
  1962 - 1970
 97. Стевановић Чедомир, Кривично процесно право са криминалистиком,
  1962 - 1993
 98. Стефановић Владислав,
  1960 - 1965
 99. Стојановић Драгољуб, Увод у грађанско право и право својине,
  1962 - 1972
 100. Стојановић Слободан, Трговинско право,
  2007 - 2009
 101. Стојиљковић Драгољуб, Политичка економија,
  1961 - 1970
 102. Стојичић Слободанка, Национална историја,
  1964 - 2007
 103. Тодоровић Обрад,
  1969 - 1970
 104. Ћирић Тодор, Анализа пословања предузећа,
  1964 - 1970