Наставници и сарадници који више нису у радном односу

 1. Андрејевић Миливоје
  1960 - 1970
 2. Аранитовић Реља, Економика предузећа
  1962 - 1965
 3. Атанацковић Зоран, Политички систем СФРЈ
  1976 - 1978
 4. Атиас Бранко, Санитетска обука
  1966 - 1970
 5. Аћимовић Михајло, Криминологија
  1969 - 1979
 6. Биговић Љубица,
  1975 - 1979
 7. Благојевић Милена, Финансије и финансијска тржишта,
  1969 - 1975
 8. Благојевић Обрен,
  1969 - 1970
 9. Божић Милорад, Економска политика,
  1985 - 2012
 10. Бркановић Китановић Тамара, Облигационо право,
  1995 - 2003
 11. Вељковић Симон,
  1960 - 1965
 12. Видаковић Богдан,
  1969 - 1970
 13. Видановић Гаврило, Економска географија,
  1961 - 1970
 14. Влатковић Предраг,
  1969 - 1970
 15. Вукчевић Драгољуб, Привредно право,
  1976 - 1993
 16. Вучић Новица, Привредни систем Југославије,
  1971 - 1973
 17. Горчић Јован, Финансијско право,
  1987 - 2005
 18. Гроздановић Драгиша,
  1964 - 1970
 19. Данковић Љубисав, Привредна математика,
  1960 - 1970
 20. Димитријевић Момчило, Увод у право,
  1965 - 1984
 21. Динић Драгана, Општа социологија,
  1979 - 1985
 22. Ђорђевић Владислав, Наследно право,
  1975 - 1999
 23. Ђорђевић Мирослав, Историја државе и права,
  1962 - 1973
 24. Ђорђевић Радмило, Физичка култура,
  1976 - 1989
 25. Ђурић Саша, Кривично право,
  1991 - 2000
 26. Ђурђић Војислав, Кривично процесно право,
  1974 - 2017
 27. Зеремски Војислав,
  1970 - 1970
 28. Златковић Живорад, Економика трговине,
  1960 - 1970
 29. Ивошевић Диана,
  1998 - 2000
 30. Илић Миодраг,
  1970 - 1970
 31. Јанковец Ивица, Привредно право,
  1974 - 1976
 32. Јанковић Бранимир, Међународно јавно право,
  1962 - 1969
 33. Јањић Јован, Економска плоитика Југославије,
  1962 - 1999
 34. Јездимировић Милун,
  1967 - 1970
 35. Јовановић Вукадинка, Физичко васпитање,
  1979 - 2004
 36. Јовановић Ђорђе, Технологија са познавањем робе,
  1961 - 1970
 37. Јовановић Љубиша, Кривично право,
  1962 - 1993
 38. Јовановић Мила, Римско право,
  1970 - 2012
 39. Јовановић Миодраг,
  1970 - 1970
 40. Јовановић Никола,
  1962 - 1970
 41. Јокић Душан,
  1974 - 1984
 42. Јоцић Лазар, Римско право,
  1988 - 2002
 43. Кликовац Томица, Основи политичке економије,
  1972 - 1987
 44. Ковачевић Куштримовић Радмила, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1971 - 2012
 45. Козић Петар, Социологија,
  1960 - 1974
 46. Константиновић Вилић Слободанка, Криминологија,
  1972 - 2013
 47. Крстић Божидар, Судска медицина и психијатрија,
  1974 - 1994
 48. Круљ Врлета, Привредно право,
  1969 - 1973
 49. Кулић Димитрије, Уставно право,
  1964 - 1988
 50. Манчић Ђорђе,
  1960 - 1963
 51. Марковић Данило, Увод у социологију,
  1960 - 1970
 52. Марковић Миливоје, Грађанско процесно право,
  1964 - 1978
 53. Марковић Славко, Наследно право,
  1962 - 1989
 54. Матејић Миодраг, Финансије и финансијско право,
  1960 - 1980
 55. Матић Божидар, Грађанско право,
  1981 - 2001
 56. Мијачић Мирса, Облигационо право,
  1964 - 2006
 57. Миладиновић Видоје, Кривично право,
  1970 - 1999
 58. Миладиновић Зоран, Право интелектуалне својине,
  1999 - 2008
 59. Миладиновић Славка, Управно право,
  1968 -1987
 60. Миленковић Слободан, Међународно јавно право,
  1965 - 1986
 61. Миленовић Дара, Трговинско право,
  1970 - 2012
 62. Милићевић Милош, Породично право,
  1982 - 2002
 63. Милосављевић Мирјана,
  1968 - 1970
 64. Милосављевић Радомир,
  1968 - 1970
 65. Милошевић Властимир, Економика и организација рада,
  1964 - 1970
 66. Миљковић Гордана,
  1969 - 1970
 67. Миљковић Мирослав, Самоуправно право,
  1980 - 1991
 68. Митић Милош,
  1985 - 2001
 69. Митић Михајло, Породично право, Римско право,
  1960 - 1993
 70. Митровић Добросав, Међународно приватно право,
  1965 - 1973
 71. Митровић Јован,
  1963 - 1969
 72. Московлић Милан,
  1964 - 1969
 73. Мркшић Нада, Увод у грађанско право и Стварно право,
  1964 - 1969
 74. Николић Миодраг,
  1967 - 1970
 75. Николић Србијанка,
  1970 - 1970
 76. Остојић Реља, Економија Југославије,
  1964 - 1967
 77. Оташевић Вујадин,
  1999 - 2001
 78. Паравина Душан, Радно право,
  1961 - 2001
 79. Перић Живојин, Основи економике предузећа,
  1960 - 1970
 80. Петровић Александар, Радно право,
  1974 - 2014
 81. Петровић Биљана, Облигационо право,
  1982 - 2006
 82. Петровић Јован, Политичка економија,
  1967 - 1990
 83. Петровић Милан, Управно право,
  1982 - 2012
 84. Петровић Миодраг, Управно право,
  1960 - 1964
 85. Поповић Славољуб, Управно право,
  1960 - 1980
 86. Радишић Јаков, Облигационо право,
  1962 - 1975
 87. Рочкомановић Милорад, Међународно приватно право,
  1971 - 2012
 88. Серјевић Владимир, Основи економије,
  1980 - 2011
 89. Симић Мирољуб, Увод у право,
  1971 - 2008
 90. Симоновић Драгољуб,
  1962 - 1970
 91. Славић Љиљана,
  1968 - 1970
 92. Стаменковић Јасмина,
  1991 - 1995
 93. Станимировић Драган, Социологија, Марксизам,
  1964 - 2005
 94. Станковић Гордана, Грађанско процесно право,
  1970 - 2007
 95. Станковић Драга,
  1979 - 1988
 96. Станковић Звонимир,
  1961 - 1970
 97. Станковић Илија,
  1962 - 1970, 1973 - 1995
 98. Стевановић Војислав,
  1962 - 1970
 99. Стевановић Чедомир, Кривично процесно право са криминалистиком,
  1962 - 1993
 100. Стефановић Владислав,
  1960 - 1965
 101. Стојановић Драгољуб, Увод у грађанско право и право својине,
  1962 - 1972
 102. Стојановић Слободан, Трговинско право,
  2007 - 2009
 103. Стојиљковић Драгољуб, Политичка економија,
  1961 - 1970
 104. Стојичић Слободанка, Национална историја,
  1964 - 2007
 105. Тодоровић Обрад,
  1969 - 1970
 106. Ћирић Тодор, Анализа пословања предузећа,
  1964 - 1970
 107. Чорбић Драган, Политички систем
  1976 - 2017