Катедра за правнотеоријске науке

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић, заменик шефа Катедре Ванредни професор
Др Сузана Медар Доцент
Др Наталија Жунић, секретар Катедре Доцент