Катедра за правнотеоријске науке

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић, заменик шефа Катедре Ванредни професор
Анђела Трајковић Сарадник у настави