Катедра за правноекономске науке

Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Ванредни професор
Др Марко Димитријевић Доцент