ЗАВРШНИ РАДОВИ - Мастер академске студије права

 
Поступак пријаве, израде и одбране завршних мастер радова на мастер академским студијама права на Правном факултету Универзитета у Нишу је регулисан одредбама чл. 25-40. Правилника о мастер академским студијама права бр.01-1807/5-2014 од 25.09.2014. и Техничким упутством за израду мастер рада (Билтен ПФ бр. 218/15).
 

ОДБРАЊЕНИ ЗАВРШНИ МАСТЕР РАДОВИ

 

 1. Марјановић Лазар, Принцип најповлашћеније нације као основни принцип Светске трговинске организације,
  Број индекса: М013/17-О, Датум одбране рада: 2019-11-26,
  48, III-2159 Inv. 31563,
  Предраг Цветковић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 2. Ђорђевић Ана, Регулаторна надлежност Европске централне банке,
  Број индекса: М009/17-О, Датум одбране рада: 2019-11-14,
  45, III-2160 Inv. 31577 ,
  Срђан Голубовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 3. Лекић Младен, Остваривање права детета на образовање - правни стандарди и пракса,
  Број индекса: М015/18-О, Датум одбране рада: 2019-11-13,
  85, III-2162 Inv. 31579,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 4. Благојевић Бојан, Нормативни оквир управне делатности као елемент добре управе ,
  Број индекса: М027/18-О, Датум одбране рада: 2019-11-12,
  59, III-2156 Inv. 31560,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 5. Арсић Александра, Овлашћења инспекције рада у заштити права из радног односа ,
  Број индекса: М020/18-О, Датум одбране рада: 2019-11-12,
  74, III-2161 Inv. 31578,
  Горан Обрадовић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 6. Трифуновић Јелена, Кривично право и судски поступак у Душановом законику,
  Број индекса: М034/17-О, Датум одбране рада: 2019-11-04,
  47, III-2158 Inv. 31562,
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Ранђеловић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 7. Лилић Милица, Консенсуалне форме у кривичном поступку,
  Број индекса: М012/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  74, III-2153 Inv. 31557,
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 8. Миловановић Сандра, Насиље на интернету - криминолошки аспект,
  Број индекса: М008/17-УП, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  90, III-2151 Inv. 31553,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 9. Глишић Младен, Супсидијарни тужилац,
  Број индекса: М019/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  74, III-2154 Inv.31558,
  Саша Кнежевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 10. Јовић Михајло, Малолетничка делинквенција - психијатријски и социопсихолошки аспект,
  Број индекса: М051/17-О, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  68, III-2155 Inv. 31559,
  Зоран Ћирић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 11. Дувњак Андрија, Извршење казне рада у јавном интересу,
  Број индекса: М035/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  79, III-2152 Inv. 31554,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 12. Георгиев Ана, Делатност јавних бележника у Републици Србији,
  Број индекса: М006/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-30,
  102, III-2157 Inv. 31561,
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 13. Нешовић Анђелија, Прање новца као дело организованог криминалитета,
  Број индекса: М023/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-29,
  77, III-2149 Inv. 31529,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 14. Тодоров Јаковљевић Јована, Привилегована убиства,
  Број индекса: М050/17-О, Датум одбране рада: 2019-10-29,
  131, III-2150 Inv. 31530,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 15. Стефановић Марко, Правна и политичка култура Сједињених Америчких Држава,
  Број индекса: М051/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-28,
  71, III-2148 Inv. 31528,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марко Трајковић, редовни професор правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 16. Катић Ана, Делатност саобраћајне полиције у праву Републике Србије и упоредном праву,
  Број индекса: М002/18-УП, Датум одбране рада: 2019-10-26,
  83, III-2143 Inv. 31523,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 17. Милић Никола, Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији,
  Број индекса: М031/17-О, Датум одбране рада: 2019-10-26,
  60, III-2144 Inv. 31524,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 18. Костандиновић Никола, Правно уређење и улога Жалбене комисије у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији,
  Број индекса: М028/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-26,
  77, III-2145 Inv. 31525 ,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 19. Тодоровић Катарина, Организација и делатност криминалистичке полиције,
  Број индекса: М018/18-УП, Датум одбране рада: 2019-10-26,
  103, III-2146 Inv. 31526,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 20. Стојановић Александар, Оцењивање, напредовање и каријерни развој полицијских службеника у Републици Србији,
  Број индекса: М006/16-УП, Датум одбране рада: 2019-10-26,
  117, III-2147 Inv. 31527,
  Предраг Димитријевић, редовни професор правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 21. Ђорђевић Стефана, Посебни рокови застарелости,
  Број индекса: М012/15-О, Датум одбране рада: 2019-10-24,
  79, III-2134 Inv. 31514,
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 22. Цветковић Лазар, Документарни акредитив као инструмент међународних плаћања,
  Број индекса: М006/17-О, Датум одбране рада: 2019-10-24,
  57, III-2139 Inv. 31519,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 23. Цветковић Лука, Принцип најповлашћеније нације у међународном праву страних инвестиција,
  Број индекса: М030/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-24,
  67, III-2137 Inv. 31517,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 24. Крњаић Магдалена, Прелаз ризика и трошкова код уговора о међународној продаји робе,
  Број индекса: М011/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-17,
  47, III-2138 Inv. 31518,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Затила, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Урош Здравковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 25. Недељковић Наталија, Учешће центра за социјални рад у остваривању и заштити права детета у породичном окружењу: пракса Центра за социјални рад у Сврљигу ,
  Број индекса: М010/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-07,
  107, III-2141 Inv. 31521,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 26. Митић Сара, Уставни нацрт Војислава Маринковића из 1931. године,
  Број индекса: М016/18-О, Датум одбране рада: 2019-10-03,
  53, III-2135 Inv.31515,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 27. Војиновић Александра, Положај малолетног оштећеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М018/17-О, Датум одбране рада: 2019-10-01,
  96, III-2132 Inv. 31512,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 28. Марковић Ђорђе, Рад органа унутрашњих послова у спречавању насиља у породици,
  Број индекса: М016/16-УП, Датум одбране рада: 2019-09-30,
  70, III-2133 Inv. 31513,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 29. Мандић Александра, Деца убице,
  Број индекса: М030/17-О, Датум одбране рада: 2019-09-30,
  63, III-2131 Inv. 31511,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 30. Николић Никола, Прекомерна надлежност у упоредном међународном приватном праву и начини њене контроле,
  Број индекса: М002/17-О, Датум одбране рада: 2019-09-20,
  137, III-2140 Inv. 31520,
  Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Мирко Живковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Сања Марјановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 31. Зековић M. Ново, Јован Ристић на маргинама Берлинског конгреса,
  Број индекса: М041/17-О, Датум одбране рада: 2019-09-20,
  82, III-2136 Inv. 31516,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 32. Андрић Радомир, Професионални криминалитет,
  Број индекса: М007/17-О, Датум одбране рада: 2019-09-09,
  95, III-2129 Inv. 31509,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 33. Пешић Ксенија, Вишеструка убиства,
  Број индекса: М040/17-О, Датум одбране рада: 2019-09-09,
  71, III-2130 Inv. 31510 ,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 34. Миловановић Драгана, Претпоставка невиности окривљеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М008/18-О, Датум одбране рада: 2019-06-19,
  60, III-2128 Inv.31508,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 35. Тодоровић Марко, Мајски преврат,
  Број индекса: М053/17-О, Датум одбране рада: 2019-05-16,
  43, III-2127 Inv.31507,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 36. Мирковић Макуловић Анета, Ауторитарно наслеђе и консолидација демократије у Србији,
  Број индекса: М056/17-О, Датум одбране рада: 2019-04-09,
  52, III-2126 Inv. 31506,
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 37. Тодоровић Ивана, Имовинскоправни односи брачних другова у домаћем праву,
  Број индекса: М040/16-О, Датум одбране рада: 2019-03-19,
  54, III-2125 Inv. 31505,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 38. Недељковић Ивана, Сретењски устав из 1835. године,
  Број индекса: М049/16-О, Датум одбране рада: 2019-02-11,
  45, III-2124 Inv. 31504 ,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 39. Величковић Ненад, Сузбијање организованог наркокриминалитета у Републици Србији,
  Број индекса: М003/17-О, Датум одбране рада: 2019-02-08,
  132, III-2123 Inv. 31503,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 40. Каличанин Јована, Стицање држављанства пријемом у праву Републике Србије и упоредном праву,
  Број индекса: М011/17-УП, Датум одбране рада: 2019-01-08,
  71, III-2122 Inv. 31502,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 41. Јовановић Александар, Финансијске услуге у исламским државама,
  Број индекса: М028/17-О, Датум одбране рада: 2018-12-20,
  114, III - 2106 Inv. 31323,
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 42. Тошић Јована, Тешко убиство,
  Број индекса: М004/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-19,
  87, III - 2098 Inv. 31315,
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 43. Голубовић Милена, Заједнички злочиначки подухват - наслеђе Хашког трибунала,
  Број индекса: М001/17-УП, Датум одбране рада: 2018-11-19,
  108, III - 2097 Inv. 31314,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 44. Дивљаковић Душан, Заштита права припадника националних мањина у уставном систему Републике Србије,
  Број индекса: М039/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-08,
  65, III - 2110 Inv. 31327,
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 45. Орловић Јован, Правна заштита парламентарног мандата,
  Број индекса: М012/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-08,
  62, III - 2107 Inv. 31324,
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 46. Петровић Ана, Раскид уговора о међународној продаји робе у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М024/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-06,
  55, III - 2101 Inv. 31318,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 47. Влатковић Стефан, Привилеговани повериоци у стечају,
  Број индекса: М007/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-06,
  77, III - 2108 Inv. 31325,
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 48. Јовановић Милан, Ауторитарна политичка култура,
  Број индекса: М003/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-06,
  75, III - 2109 Inv. 31326,
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 49. Цакић Милена, Притвор,
  Број индекса: М015/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  83, III-2085 Inv.31228,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 50. Ћирић Ивана, Контролисана испорука као посебна доказна радња,
  Број индекса: М012/17-УП, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  62, III-2084 Inv. 31227,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 51. Димитријевић Предраг, Имовинска кривична дела са елементима принуде-криминалистички и кривично-правни аспект,
  Број индекса: М031/15-О;
  М044/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  103, III-2083 Inv.31226,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 52. Стојановић Иван, Прикривени иследник у законодавству и пракси,
  Број индекса: М017/17-УП, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  60, III - 2104 Inv. 31321,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 53. Стојановић Александра, Злочин против човечности као међународно кривично дело,
  Број индекса: М016/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  101, III - 2103 Inv. 31320,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 54. Ракић Наташа, Издржавање супружника након престанка брака,
  Број индекса: М033/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  55, III - 2096 Inv. 31313,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 55. Рајковић Александра, Одређивање меродавног материјалног права за решавање арбитражних спорова,
  Број индекса: М019/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  62, III - 2095 Inv. 31312,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 56. Николић Катарина, Дискримација деце по основу инвалидитета,
  Број индекса: М017/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  82, III - 2105 Inv. 31322,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 57. Костадиновић Јована, Однос организованог криминалитета и саучесништва,
  Број индекса: М008/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  85, III - 2099 Inv. 31316,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 58. Арсић Александар, Превара као облик високотехнолошког криминалитета,
  Број индекса: М003/17-УП, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  115, III - 2100 Inv. 31317,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 59. Стевановић Александра, Минимум процеса рада за време штрајка,
  Број индекса: М027/17-О, Датум одбране рада: 2018-11-05,
  92, III - 2102 Inv. 31319,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 60. Васић Милош, Компјутерски тероризам,
  Број индекса: М011/16-УП, Датум одбране рада: 2018-11-01,
  56, III-2082 Inv. 31225,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 61. Стратијев Миљана, Тумачење међународних трговинских споразума: Појам и карактеристике,
  Број индекса: М018/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-01,
  47, III-2086 Inv.31229,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 62. Дуловић Ана, Право на накнаду штете у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М044/16-О, Датум одбране рада: 2018-11-01,
  52, III-2087 Inv.31230,
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 63. Матошевић Горан, Интегративни капацитет Европске уније,
  Број индекса: М045/17-О, Датум одбране рада: 2018-10-26,
  61, III-2090 Inv.31233,
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 64. Глигоријевић Сања, Облици буџетске контроле,
  Број индекса: М027/16-О, Датум одбране рада: 2018-10-25,
  57, III-2089 Inv.31232,
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 65. Младеновић Игор, Новине у процесу јавног буџетирања,
  Број индекса: М001/17-О, Датум одбране рада: 2018-10-25,
  86, III-2088 Inv.31231,
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марина Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Марко Димитријевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 66. Миљковић Катарина, Начини државне реакције на насиље у породици,
  Број индекса: М009/17-УП, Датум одбране рада: 2018-10-24,
  59, III-2081 Inv. 31224,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 67. Митић Милан, Криминалистичко-обавештајна делатност у сузбијању организованог криминала,
  Број индекса: М026/17-О, Датум одбране рада: 2018-10-23,
  109, III-2077 Inv. 31219,
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 68. Војиновић Никола, Командна одговорност у међународном и кривичном праву Србије,
  Број индекса: М012/16-УП, Датум одбране рада: 2018-10-23,
  94, III-2078 Inv. 31220,
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 69. Денкић Александар, Трговина људима - међународни документи и кривично право Србије,
  Број индекса: М001/16-УП, Датум одбране рада: 2018-10-23,
  75, III-2079 Inv. 31221,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 70. Нешић Милица, Злочини мржње - криминолошки аспект,
  Број индекса: М017/16-О, Датум одбране рада: 2018-10-23,
  88, III-2080 Inv. 31223,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 71. Стаменов Ана, Предузетничке стратегије развоја малих и средњих предузећа у Србији,
  Број индекса: М048/16-О, Датум одбране рада: 2018-10-22,
  56, III-2075 Inv. 31217,
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Видоје Спасић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 72. Илић Михајло, Вредносно-интегралистичка основа правног поретка,
  Број индекса: М054/17-О, Датум одбране рада: 2018-10-22,
  63, III-2076 Inv. 31218,
  Марко Трајковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Славиша Ковачевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 73. Миљковић Јелена, Претходни кривични поступак,
  Број индекса: М008/16-УП, Датум одбране рада: 2018-10-09,
  56, III-2058 Inv. 31132,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 74. Јовић Наталија, Поступак за изрицање мера безбедности медицинског карактера,
  Број индекса: М032/16-О, Датум одбране рада: 2018-10-04,
  73, III-2059 Inv. 31133,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Иван Илић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 75. Дисић Милан, Недозвољена трговина опојним дрогама - правни и економски аспект,
  Број индекса: М019/17-УП, Датум одбране рада: 2018-10-01,
  81, III-2060 Inv. 31134,
  Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Александар Мојашевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 76. Петровић Ивана, Сексуална делинквенција - криминолошки аспект,
  Број индекса: М021/16-О, Датум одбране рада: 2018-09-28,
  85, III-2057 Inv. 31131,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 77. Коцић Јована, Надлежност јавних бележника у породичноправним стварима у државама са простора некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,
  Број индекса: М012/16-О, Датум одбране рада: 2018-09-12,
  85, III-2061 Inv. 31135,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 78. Јанков Стефан, Правни оквир за полицијску сарадњу у Европској унији и хармонизација права унутрашњих послова Републике Србије,
  Број индекса: М017/16-УП, Датум одбране рада: 2018-07-04,
  66, III-2056 Inv. 31130,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 79. Анђелковић Милица, Шестојануарска диктатура и Кривични законик Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
  Број индекса: М018/17-УП, Датум одбране рада: 2018-06-30,
  88, III-2055 Inv. 31129,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 80. Марковић Милица, Нормативни оквир заштите од злостављања на раду,
  Број индекса: М009/16-О, Датум одбране рада: 2018-06-15,
  60, III-2053 Inv. 31127,
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 81. Маринчевић Андреа, Феноменолошке и етиолошке карактеристике злостављања старих особа,
  Број индекса: М002/16-О, Датум одбране рада: 2018-06-15,
  83, III-2054 Inv. 31128,
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 82. Ђорђевић Ђорђе, Нишка декларација Владе Краљевине Србије,
  Број индекса: М047/16-О, Датум одбране рада: 2018-06-08,
  55, III-2052 Inv. 31126,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Марија Игњатовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 83. Апостоловић Ива, Туча као облик угрожавања телесног интегритета,
  Број индекса: М031/16-О, Датум одбране рада: 2018-05-28,
  156, III-2051 Inv. 31123,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 84. Ћирић Миљан, Брачни уговор у савременом српском породичном праву,
  Број индекса: М033/15-О, Датум одбране рада: 2018-05-10,
  63, III-2050 Inv. 31122,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 85. Тасић Бојана, Могућност унапређења судске и вансудске заштите индивидуалних права из радног односа,
  Број индекса: М043/15-О, Датум одбране рада: 2018-04-26,
  70, III-2049 Inv. 31121,
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 86. Симић Дарко, Социологија породице и њен утицај на антисоцијално и делинквентно понашање деце,
  Број индекса: М007/16-УП, Датум одбране рада: 2018-04-19,
  78, III-2048 Inv.31120,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 87. Стоичков Милица, Пракса јавних извршитеља са подручја Вишег суда у Нишу у спровођењу извршења ради намирења новчаног потраживања,
  Број индекса: М025/15-О, Датум одбране рада: 2018-03-21,
  68, III-2047 Inv.31119,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 88. Ђорђевић Тамара, Примена васпитних налога према малолетним учиниоцима кривичних дела насиља,
  Број индекса: М002/16-УП, Датум одбране рада: 2018-02-28,
  90 лст., III-2001/Inv. 30686,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 89. Алексић Милица, Европски стандарди о праву на жалбу,
  Број индекса: М036/15-О, Датум одбране рада: 2017-12-10,
  82 лст., III – 1992 / Inv. 30588,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 90. Анђелковић Јована, Специфичности дисциплинске одговорности државних службеника,
  Број индекса: М023/16-О, Датум одбране рада: 2017-12-01,
  95 лст., III-2012/Inv. 30697,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 91. Савић Анђелија, Обавезе уговорних страна код уговора о међународној продаји робе у режиму Бечке конвенције,
  Број индекса: М006/16-О, Датум одбране рада: 2017-11-28,
  62 лст., III-2005/Inv.30690,
  Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 92. Златановић Владимир, Јавнобележничко завештање,
  Број индекса: М013/15-О, Датум одбране рада: 2017-11-10,
  74 лст., III – 1987 / Inv. 30583,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 93. Арсенијевић Бојана, Облици завештања у појединим савременим европским правним системима,
  Број индекса: М010/16-О, Датум одбране рада: 2017-11-10,
  86 лст., III – 1988 / Inv. 30584,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 94. Мишић Марица, Државне границе и право држављанства у Југославији након два светска рата,
  Број индекса: М001/16-О, Датум одбране рада: 2017-11-10,
  120 лст., III – 1993 / Inv. 30589,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 95. Радуловић Зорица, Организација и делатност градске изборне администрације у Републици Србији,
  Број индекса: М038/16-О, Датум одбране рада: 2017-11-04,
  100 лст., III-2013/Inv. 30698,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Милош Прица, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 96. Митић Исидора, Средства Бечке конвенције којима располажу уговорне стране у случају повреде уговора,
  Број индекса: М037/16-О, Датум одбране рада: 2017-11-03,
  52 лст., III-2004/Inv. 30689,
  Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 97. Томић Стефан, Заводско преваспитавање осуђених лица и њихова социјална реинтеграција,
  Број индекса: М007/15-УП, Датум одбране рада: 2017-11-01,
  110 лст., III-2008Ivn. 30693,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 98. Цекић Александар, Судска заштита државине на породичној кући и стану,
  Број индекса: М004/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-31,
  58 лст., III-2014/Inv. 30699,
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 99. Костић Јована, Геноцид у међународном кривичном праву,
  Број индекса: М009/15-УП, Датум одбране рада: 2017-10-31,
  55 лст., III-2010/Inv. 30695,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 100. Такић Стефан, Кривично дело прања новца,
  Број индекса: М014/15-УП, Датум одбране рада: 2017-10-31,
  70 лст., III-2002/Inv. 30687,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 101. Цакић Сања, Положај браниоца у кривичном поступку,
  Број индекса: М017/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-30,
  59 лст., III-2003/Inv. 30688,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 102. Делчев Катарина, Скривљена повреда радне обавезе као отказни разлог,
  Број индекса: М001/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-30,
  80 лст., III-2011/Inv. 30696,
  Горан Обрадовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 103. Топић Зорана, Споразуми јавног тужиоца и окривљеног у кривичном поступку,
  Број индекса: М042/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-30,
  107 лст., III-2009/Inv.30694,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 104. Мисојчић Сања, Наркокриминал-откривање и доказивање путем криминалистичких истрага,
  Број индекса: М004/15-УП, Датум одбране рада: 2017-10-30,
  67, III-2046 Inv.31118,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дарко Димовски, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 105. Младеновић Јелена, Организовани криминалитет - криминолошки аспект,
  Број индекса: М022/16-О, Датум одбране рада: 2017-10-25,
  92 лст., III-2007/Inv.30692,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 106. Ђорђевић Стефан, Реализација права намирења заложног повериоца код регистроване залоге,
  Број индекса: М009/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-25,
  73 лст., III-2015/Inv. 30700,
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Михајло Цветковић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 107. Мирковић Драган, Криминолошки аспект компјутерског криминалитета,
  Број индекса: М008/16-О, Датум одбране рада: 2017-10-16,
  122 лст., III – 1989 / Inv. 30585,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 108. Филиповић Страхиња, Условно одлагање кривичног гоњења,
  Број индекса: М027/15-О, Датум одбране рада: 2017-10-13,
  83 лст., III – 1991 / Inv. 30587,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 109. Горчић Јована, Симуловани послови као посебна доказна радња,
  Број индекса: М006/15-УП, Датум одбране рада: 2017-10-13,
  64 лст., III – 1990 / Inv. 30586,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 110. Анђелковић Стефан, Процесни положај детета у парницама за вршење родитељског права у пракси Основног суда у Нишу,
  Број индекса: М008/15-О, Датум одбране рада: 2017-09-19,
  76 лст., III – 1983 / Inv. 30574,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 111. Сандуловић Александар, Криминалитет белог оковратника,
  Број индекса: М006/15-О, Датум одбране рада: 2017-08-09,
  96 лст., III – 1978 / Inv. 30545,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 112. Ристић Јована, Истрага,
  Број индекса: М018/15-О, Датум одбране рада: 2017-05-09,
  64 лст., Сиг III-1946 / Inv: 30159,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 113. Петковић Миша, Начело опортунитета у поступку према малолетницима,
  Број индекса: М019/15-О, Датум одбране рада: 2017-05-09,
  66 лст., Сиг III-1947 / Inv: 30160,
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 114. Љубић Милош, Међународна полицијска сарадња у борби против илегалних миграција,
  Број индекса: М001/14-УП, Датум одбране рада: 2017-05-04,
  94 лст., Сиг III-1948 / Inv: 30161,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 115. Стојановић Ивана, Организација и овлашћења саобраћајне полиције,
  Број индекса: М009/14-УП, Датум одбране рада: 2017-05-03,
  61 лст., Сиг III-1957 / Inv: 30171,
  Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 116. Јовановић Нина, Поништај арбитражне одлуке,
  Број индекса: М021/14-О, Датум одбране рада: 2017-05-03,
  66 лст., Сиг III-1960 / Inv: 30174,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 117. Станојевић Невена, Овлашћења јавног бележника у наследноправним стварима у праву Републике Србије и правима бивших југословенских република,
  Број индекса: М026/15-О, Датум одбране рада: 2017-05-03,
  57 лст., Сиг III-1958 / Inv: 30172,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Новак Крстић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 118. Маринковић Јелена, Деоба заједничке имовине супружника,
  Број индекса: М028/14-О, Датум одбране рада: 2017-05-03,
  73 лст., Сиг III-1961 / Inv: 30175,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 119. Лопатничић Марина, Редовни правни лекови у извршном поступку,
  Број индекса: М007/14-О, Датум одбране рада: 2017-04-28,
  65 лст., Сиг III-19579/ Inv: 30173,
  Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 120. Младеновић Милица, Уставносудска заштита права на рад у Републици Србији,
  Број индекса: М034/15-О, Датум одбране рада: 2017-04-24,
  79 лст., Сиг III-1956 / Inv: 30170,
  Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 121. Симић Милош, Модели заштите од насиља у породици у савременом праву,
  Број индекса: М035/14-О, Датум одбране рада: 2017-04-24,
  86 лст., Сиг III-1953 / Inv: 30166,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 122. Станчевски Тијана, Виктимолошки и криминално-политички дискурс злостављања на раду,
  Број индекса: М039/16-О, Датум одбране рада: 2017-04-24,
  81 лст., Сиг III-1951 / Inv: 30164,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 123. Цветановић Игор, Однос тероризма и организованог криминалитета,
  Број индекса: М003/15-УП, Датум одбране рада: 2017-04-10,
  71 лст., III – 1985 / Inv. 30581,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 124. Милошевић Стефан, Карактеристике насиља у породици и мере сузбијања,
  Број индекса: М004/16-УП, Датум одбране рада: 2017-04-10,
  147 лст., III – 1986 / Inv. 30582,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 125. Рајковић Андреа, Кривичноправна заштита од насиља у породици,
  Број индекса: М002/14-УП, Датум одбране рада: 2017-04-07,
  102 лст., III – 1982 / Inv. 30573,
  Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 126. Стојановић Александар, Основне карактеристике тероризма и угроженост безбедности Републике Србије тероризмом,
  Број индекса: М013/15-УП, Датум одбране рада: 2017-04-03,
  64 лст., Сиг III-1949 / Inv: 30162,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 127. Јовић Ненад, Међународна полицијска сарадња у борби против трговине људима,
  Број индекса: М018/14-УП, Датум одбране рада: 2017-03-28,
  83 лст., Сиг III-1952 / Inv: 30165,
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 128. Божанић Милош, Судскопсихијатријске и социодемографске карактеристике делинквената зависника од наркотика,
  Број индекса: М045/15-О, Датум одбране рада: 2017-03-10,
  94 лст., III – 1984 / Inv. 30580,
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 129. Вељковић Владимир, Начело поделе власти у октроисаним уставима Краљевине Србије из 1901. и Краљевине Југославије из 1931. године,
  Број индекса: М046/15-О, Датум одбране рада: 2017-03-07,
  61 лст., III – 1981 / Inv. 30572,
  Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 130. Прокић Ана, Заштита људских права лица лишених слободе: забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања,
  Број индекса: М038/15-О, Датум одбране рада: 2017-01-30,
  107 лст., Сиг III-1954 / Inv: 30167,
  Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије
  Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 131. Николић Јелена, Урачунљивост код учинилаца кривичног дела убиство-судскопсихијатријски аспект,
  Број индекса: М012/14-УП, Датум одбране рада: 2017-01-09,
  70 лст., Сиг III-1955 / Inv: 30169,
  Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор
  Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 132. Станојевић Тамара, Унапред припремљени план реорганизације: пут ка ефикасном опоравку привредног субјекта? ,
  Број индекса: М004/14-О, Датум одбране рада: 2016-12-28,
  58 лст., SIG: III 1924 / Inv. 29966,
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан

 133. Станковић Емилија, Политика заштите конкуренције у Србији - изазови и препреке,
  Број индекса: М015/14-О, Датум одбране рада: 2016-12-28,
  67 лст., Сиг III 1925 / Inv. 29967,
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан

 134. Голубовић Бојана, Примање и давање мита као облик корупције,
  Број индекса: М015/15-О, Датум одбране рада: 2016-12-27,
  81 лст., Сиг III 1917 / Inv. 29958,
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, ментор

 135. Ђорђевић Јелена, Организација и делатност Безбедносно-информативне агенције,
  Број индекса: М005/15-УП, Датум одбране рада: 2016-12-23,
  73 лст., Сиг III 1922 / Inv. 29963,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 136. Радивојевић Ирена, Споразум о признању кривичног дела,
  Број индекса: М040/15-О, Датум одбране рада: 2016-12-21,
  97 лст., Сиг III 1916 / Inv. 29957,
  Проф. др Војислав Ђурђић, редседник комисије, ментор
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 137. Васковић Срђан, Изборна администрација и легитимност изборног поступка,
  Број индекса: М034/14-О, Датум одбране рада: 2016-12-08,
  69 лст., Сиг III 1921 / Inv. 29962,
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Славиша Ковачевић, ментор
  Проф. др Марко Трајковић, члан

 138. Станисављевић Милан, Кривична дела насилничког понашања,
  Број индекса: М041/14-О, Датум одбране рада: 2016-12-05,
  96 лст., Сиг III 1918 / Inv. 29959,
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, ментор

 139. Станојковић Љиљана, Форме државне реакције на криминалитет малолетника,
  Број индекса: М026/14-О, Датум одбране рада: 2016-12-01,
  70 лст., Сиг III 1915 / Inv. 29956,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије, ментор
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 140. Веселиновић Јелена, Начело ne bis in idem,
  Број индекса: М002/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-30,
  65 лст., Сиг III 1919 / Inv. 29960,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 141. Красић Андрија, Криминолошки аспект насиља у спорту,
  Број индекса: М016/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-29,
  73 лст., Сиг III 1920 / Inv. 29961,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије, ментор
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 142. Жикић Невена, Државно-судска контрола стране арбитражне одлуке,
  Број индекса: М019/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-28,
  64 лст., Сиг III 1923 / Inv. 29965,
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије
  Дејан Јанићијевић, ментор
  Ивана Симоновић, члан

 143. Николов Слободанка , Особености ауторског стваралаштва у информатичком друштву,
  Број индекса: М044/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-25,
  60 листа, Сиг.III 1907 / инв. 29914,
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, председник комисије
  Проф. др Предраг Цветковић, члан
  Проф. др Видоје Спасић, ментор

 144. Леповић Данило , Унутрашња контрола полиције,
  Број индекса: М010/15-УП, Датум одбране рада: 2016-11-25,
  53 листа, Сиг.III 1904 / инв. 29911,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 145. Станковић Ивана , Јавноправна заштита података о личности,
  Број индекса: М014/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-25,
  63 листа, Сиг.III 1903 / инв. 29910,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор
  Доц. др Маја Настић, члан

 146. Стевановић Александра , Положај малолетника у кривичном поступку,
  Број индекса: М010/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-23,
  59 листова, Сиг.III 1911 / инв. 29927,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 147. Станојевић Милица, Права лица лишених слободе,
  Број индекса: М005/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-22,
  110 листова, СИГ. III 1891 / инв. 29880,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 148. Анђелковић Лука , Начело ограничења људских права,
  Број индекса: М016/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-22,
  67 листова, Сиг.III 1905 / инв. 29912,
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, ментор

 149. Пешић Данило , Дејство одлука Уставног суда Србије у поступку по уставној жалби,
  Број индекса: М022/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-22,
  56 листова, Сиг.III 1906 / инв. 29913,
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, ментор

 150. Тренкић Марина , Трговина психоактивним супстанцама,
  Број индекса: М049/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-21,
  91 лист, Сиг.III 1908 / инв. 29924,
  Проф. др Зоран Ћирић, председник комисије
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 151. Антић Јелена , Критички осврт на институт реорганизације у Републици Србији,
  Број индекса: М046/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-08,
  82 листа, Сиг.III 1909 / инв. 29925,
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, ментор

 152. Нешић Јована , Правни механизми страних инвестиција као инструмент осигурања и алокације ризика инвестиционог односа,
  Број индекса: М005/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-08,
  63 листа, Сиг.III 1910 / инв. 29926,
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Милена Јовановић Zattila, члан
  Проф. др Предраг Цветковић, ментор

 153. Станојевић Ана , Остварење људског достојанства као аксиолошке категорије-правно-биоетички аспект,
  Број индекса: М048/15-О, Датум одбране рада: 2016-11-03,
  55 листа, Сиг.III 1912 / инв. 29928,
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Марко Трајковић, ментор
  Проф. др Славиша Ковачевић, члан

 154. Коцић Марина , Делиберативна теорија демократије,
  Број индекса: М050/14-О, Датум одбране рада: 2016-11-03,
  50 листа, Сиг.III 1913 / инв. 29929,
  Проф. др Драган Чорбић, председник комисије
  Проф. др Марко Трајковић, члан
  Проф. др Славиша Ковачевић, ментор

 155. Пешић Петар, Упоредноправна анализа надлежности, организације и праксе тела за заштиту права конкуренције у САД, ЕУ и Србији,
  Број индекса: М021/15-О, Датум одбране рада: 2016-10-25,
  95 листова, СИГ. III 1900 / инв. 29889,
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије,
  Проф. др Марина Димитријевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, ментор

 156. Мијалковић Оливера, Казна затвора-пенолошки аспект,
  Број индекса: М024/14-О, Датум одбране рада: 2016-10-24,
  99 листова, СИГ. III 1894 / инв. 29883,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Саша Кнежевић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 157. Живић Јована, Однос права запослених у комуналним предузећима на основу колективних уговора и Закона о раду,
  Број индекса: М023/14-О, Датум одбране рада: 2016-10-21,
  NULL, СИГ. III 1898 / инв. 29887,
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 158. Цуцкић Димитријевић Јелена, Материјалноправна заштита незапослених лица у Репулици Србији,
  Број индекса: М035/15-О, Датум одбране рада: 2016-10-21,
  70 листа, СИГ. III 1896 / инв. 29885,
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 159. Антић Ива, Жене убице,
  Број индекса: М007/15-О, Датум одбране рада: 2016-10-20,
  83 листа, СИГ. III 1892 / инв. 29881,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 160. Станојевић Стеван, Управно-судска контрола одлука Комисије за заштиту конкуренције,
  Број индекса: М010/14-О, Датум одбране рада: 2016-10-20,
  52 листа, СИГ. III 1899 / инв. 29888,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије,
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 161. Поповић Милош, Интернет и млади,
  Број индекса: М017/14-УП, Датум одбране рада: 2016-10-18,
  67 листова, СИГ. III 1901 / инв. 29890,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије,
  Проф. др Видоје Спасић, ментор
  Проф. др Дарко Димовски, члан

 162. Ћирић Александра, Појава и развој казне лишења слободе,
  Број индекса: М018/14-О, Датум одбране рада: 2016-10-17,
  110 листова, СИГ. III 1893 / инв. 29882,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије,
  Проф. др Миомира Костић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, ментор

 163. Бончић Гала, Преображај радног односа,
  Број индекса: М014/15-О, Датум одбране рада: 2016-10-14,
  75 листова, СИГ. III 1897 / инв. 29886,
  Проф. др Горан Обрадовић, председник комисије, ментор
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 164. Вукотић Мирослав, Насиље у спорту,
  Број индекса: М031/14-О, Датум одбране рада: 2016-09-07,
  142 листа, СИГ. III 1895 / инв. 29884,
  Доц. др Дарко Димовски, председник комисије,
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 165. Младеновић Марија, Односи комуналне полиције са органима и службама јединица локалне самоуправе,
  Број индекса: М030/14-О, Датум одбране рада: 2016-07-01,
  56 листа, Сиг: III-1874 / Инв: 29770,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије,
  Проф. др Горан Обрадовић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, ментор

 166. Ђорђевић Александар , Откривање и доказивање кривичних дела против службене дужности учињених од стране полицијских службеника у вршењу службе,
  Број индекса: М005/14-УП, Датум одбране рада: 2016-06-24,
  68 листа, Сиг: III-1875 / Инв: 29771,
  Проф. др Саша Кнежевић, председник комисије,
  Проф. др Војислав Ђурђић, ментор
  Проф. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 167. Манчевић Милан , Дечија порнографија као облик високотехнолошког криминалитета,
  Број индекса: М007/14-УП, Датум одбране рада: 2016-05-31,
  87 листова, Сиг: III-1876 / Инв: 29772,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије, ментор
  Проф. др Видоје Спасић, члан
  Проф. др Дарко Димовски, ментор

 168. Ђорђевић Милош, Медијација као алтернативни метод решавања грађанскоправних спорова у праву и пракси Србије,
  Број индекса: М041/13, Датум одбране рада: 2016-04-26,
  84 лст., Сиг: III-1857 / Инв: 29672,
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије, ментор
  Проф. др Наташа Стојановић, члан
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан

 169. Младеновић Ненад, Тајни надзор и праћење,
  Број индекса: М060/13, Датум одбране рада: 2016-04-21,
  66 лст., Сиг: III-1859 / Инв: 29674,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан

 170. Стојковић Дијана, Ограничење личне слободе малолетника у кривичном поступку,
  Број индекса: М061/13, Датум одбране рада: 2016-04-19,
  44 лст., Сиг: III-1858 / Инв: 29673,
  Проф. др Војислав Ђурђић, председник комисије
  Проф. др Саша Кнежевић, ментор
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 171. Стојановић Марија, Родно засновано насиље од првих људских група до савременог доба,
  Број индекса: М019/14-УП, Датум одбране рада: 2016-04-08,
  87 лст., Сиг: III-1856 / Инв: 29671,
  Проф. др Зоран Ћирић, председник комисије
  Проф. др Миомира Костић, ментор
  Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, члан
  Доц. др Дарко Димовски, члан

 172. Костић Данило, Правно регулисање заштите од злостављања на раду у Републици Србији ,
  Број индекса: М002/14-О, Датум одбране рада: 2016-02-19,
  73 лст., Сиг: III-1852 / Инв: 29611,
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије, ментор;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 173. Савић Марјан , Полицијска средства принуде,
  Број индекса: М008/14-УП, Датум одбране рада: 2016-02-19,
  76 лст., Сиг: III-1853 / Инв: 29612,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије;
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 174. Вељковић Дарко, Задуживање јединица локалне самоуправе,
  Број индекса: М013/13, Датум одбране рада: 2016-02-02,
  93 лст., Сиг: III-1854 / Инв: 29616,
  Др Милева Анђелковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 175. Стефановић Стефан, Хоризонтални споразуми у праву Србије и праву Европске уније,
  Број индекса: М003/14-О, Датум одбране рада: 2015-12-25,
  83 лст., Сиг: III-1838 / Инв: 29525,
  Др Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 176. Вујошевић Вељко, Положај јавног тужиоца у предистражном поступку,
  Број индекса: М010/14-УП, Датум одбране рада: 2015-11-26,
  73 лст., Сиг: III-1834 / Инв: 29521,
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 177. Видојковић Милош, Компјутерски криминалитет,
  Број индекса: М015/14-УП, Датум одбране рада: 2015-11-23,
  91 лст., Сиг: III-1835 / Инв: 29522,
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Душица Миладиновић-Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 178. Станојевић Лазар, Криминалитет прогањања,
  Број индекса: М022/13, Датум одбране рада: 2015-11-18,
  93 лст., Сиг: III-1836 / Инв: 29523,
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 179. Наранчић Мане, Морална компонента људских права,
  Број индекса: М036/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-11,
  62 лст., Сиг: III-1843 / Инв: 29530,
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 180. Мрдовић Борис, Именовање и разрешење судија,
  Број индекса: М057/13, Датум одбране рада: 2015-11-10,
  94 лст., Сиг: III-1837 / Инв: 29524,
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 181. Живковић Дуња, Ставови либерала у Уставотворном одбору 1888,
  Број индекса: М048/13, Датум одбране рада: 2015-11-09,
  50 лст., Сиг: III-1840 / Инв: 29527,
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 182. Стојановић Стефан, Emptio-venditio у римском и савременом праву,
  Број индекса: М006/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-04,
  67 лст., Сиг: III-1832 / Инв: 29519,
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марија Игњатовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 183. Стојановић Милена, Услови прихватљивости индивидуалних представки пред Европским судом за људска права,
  Број индекса: М009/13, Датум одбране рада: 2015-11-04,
  83 лст., Сиг: III-1833 / Инв: 29520,
  Др Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Небојша Раичевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Сања Марјановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 184. Станковић Александра, Радноправни аспект права на суђење у разумном року у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и праву Србије,
  Број индекса: М009/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-03,
  57 лст., Сиг: III-1846 / Инв: 29533,
  Др Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 185. Ђелић Ђорђе, Радноправни положај запослених у органима локалне самоуправе,
  Број индекса: М043/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-03,
  76 лст., Сиг: III-1845 / Инв: 29532,
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 186. Стефановић Марија, Организација и овлашћења комуналне полиције,
  Број индекса: М049/13, Датум одбране рада: 2015-11-03,
  60 лст., Сиг: III-1844 / Инв: 29531,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 187. Павловић Jелена, Контрола над радом политичке полиције,
  Број индекса: М062/13, Датум одбране рада: 2015-11-03,
  73 лст., Сиг: III-1841 / Инв: 29528,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 188. Ђенић Марија, Еволуција улоге Европске централне банке у условима глобалне финансијске кризе,
  Број индекса: М033/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-02,
  99 лст., Сиг: III-1839 / Инв: 29526,
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Марина Димитријевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 189. Симић Дејан, Теорије и модели јавних политика,
  Број индекса: М049/14-О, Датум одбране рада: 2015-11-02,
  62 лст., Сиг: III-1842 / Инв: 29529,
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 190. Стајић Дијана, Правна средства за заштиту права трећих лица на предмету извршења,
  Број индекса: М001/13, Датум одбране рада: 2015-10-30,
  64 лст, Сиг: III-1818 / Инв: 29480,
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан.
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 191. Стаменковић Марија, Право међународних трговинских интеграција и право страних инвестиција као два стуба транснационалног међународног трговинског поретка,
  Број индекса: М005/13, Датум одбране рада: 2015-10-27,
  51 лст, Сиг: III-1819 / Инв: 29481,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 192. Стојановић Марија, Правне карактеристике директних страних инвестиција,
  Број индекса: М044/13, Датум одбране рада: 2015-10-27,
  56 лст, Сиг: III-1820 / Инв: 29482,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 193. Ђорђевић Милица, Унификација и хармонизација права међународне продаје,
  Број индекса: М054/13, Датум одбране рада: 2015-10-27,
  43 лст, Сиг: III-1821 / Инв: 29483,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 194. Богдановић Владица, Трговина људима као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М063/13, Датум одбране рада: 2015-10-20,
  84 лст, Сиг: III-1816 / Инв: 29478,
  Др Миомира Костић, редовниа професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Душица Миладиновић-Стефановић, доценткиња Правног факултета у Нишу, чланица.

 195. Димитријевић Ана, Извршење на непокретностима,
  Број индекса: М045/13, Датум одбране рада: 2015-10-19,
  54 лст, Сиг: III-1822 / Инв: 29484,
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка;
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан.
  Др Ивана Симоновић, доценткиња Правног факултета у Нишу, чланица.

 196. Михајловић Александар, Политика државне помоћи Европске уније,
  Број индекса: М001/14-О, Датум одбране рада: 2015-10-14,
  149 лст, Сиг: III-1823 / Инв: 29485,
  Др Љубица Николић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, чланица и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 197. Вукадиновић Немања, Архангелска хрисовуља,
  Број индекса: М071/13, Датум одбране рада: 2015-10-08,
  54 лст, Сиг: III-1824 / Инв: 29486,
  Др Драган Николћ, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Небојша Ранђеловић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 198. Аксић Михајло, Право на одбрану у кривичном поступку,
  Број индекса: М026/13, Датум одбране рада: 2015-09-30,
  53 лст, Сиг: III-1814 / Инв: 29476,
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 199. Ђинђић Ћосић Ива, Уговор о заједничким аукцијама за доделу прекограницних капацитета електричне енергије,
  Број индекса: М072/13, Датум одбране рада: 2015-09-30,
  54 лст, Сиг: III-1817 / Инв: 29479,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор;
  Др Милена Јовановић –Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 200. Спасић Горан, Кривичне санкције за малолетне делинквенте,
  Број индекса: М030/13, Датум одбране рада: 2015-09-28,
  84 лст, Сиг: III-1815 / Инв: 29477,
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 201. Јоцић Стефан, Локална јавна добра и њихово финансирање,
  Број индекса: М007/13, Датум одбране рада: 2015-07-06,
  60 листова, Инв: 29346 / Сиг: III-1796,
  Др Милева Анђелковић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марина Димитријевић, ванредни Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Алексанар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 202. Пешић Марија, Пракса Европског суда за људска права која се односи на слободу изражавања,
  Број индекса: М021/13, Датум одбране рада: 2015-06-23,
  72 листа, Инв: 29325 / Сиг: III-1786,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 203. Ружић Стефан, Изборне јединице у већинским и пропорционалним изборима,
  Број индекса: М015/13, Датум одбране рада: 2015-06-19,
  110 листова, Инв: 29315 / Сиг: III-1782 ,
  Др Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан;
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 204. Павловић Јована, Тешке телесне повреде,
  Број индекса: М051/13, Датум одбране рада: 2015-06-09,
  78 листова, Инв: 29326 / Сиг: III-1787,
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан;
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор.

 205. Марковић Марина, Политика конкуренције Европске уније - правни и економски аспект,
  Број индекса: М036/13, Датум одбране рада: 2015-06-04,
  96 листова, Инв: 29345 / Сиг: III-1795,
  Др Љубица Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 206. Јанковић Јелена, Европски стандарди у области заштите животне средине-правни и економски аспект,
  Број индекса: М035/13, Датум одбране рада: 2015-05-29,
  133 листа, Инв: 29344 / Сиг: III-1794,
  Др Љубица Николић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 207. Жарић-Ковачевић Јелена, Функције политичких партија,
  Број индекса: М059/13, Датум одбране рада: 2015-05-15,
  55 листова, Инв: 29340 / Сиг: III-1791,
  Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу,члан;
  Др Марко Трајковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор.

 208. Арифовић Аљиљ, Престанак држављанства отпустом у праву Србије и у упоредном праву,
  Број индекса: М055/13, Датум одбране рада: 2015-04-28,
  44 листа, Инв: 29318 / Сиг: III-1783,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор и
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 209. Петровић Наташа, Корупција као облик организованог криминалитета,
  Број индекса: М058/13, Датум одбране рада: 2015-04-20,
  86 листова, Инв: 29319 / Сиг: III-1784,
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 210. Момчиловић Милан, Mutuum у савременом и римском праву,
  Број индекса: М014/13, Датум одбране рада: 2015-04-16,
  67 листова, Инв: 29314 / Сиг: III-1781 ,
  Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Марија Игњатовић, ванредна професорка Правног факултета у Нишу, менторка и
  Др Александар Ђорђевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 211. Митић Александар, Организовани криминалитет и кривична дела корупције,
  Број индекса: М065/13, Датум одбране рада: 2015-04-16,
  74 листа, Инв: 29323 / Сиг: III-1785,
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије (ментор);
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

 212. Вујичић Миша, Начело правичног поступка,
  Број индекса: М027/13, Датум одбране рада: 2015-04-14,
  77 листова, Инв:29339 / Сиг: III-1794,
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије (ментор);
  Др Саша Кнежевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан и
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 213. Костић Милица, Начела и карактеристике поступка медијације,
  Број индекса: М069/13, Датум одбране рада: 2015-04-06,
  50 листова, Инв: 29342 / Сиг: III-1792,
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије (менторка);
  Др Наташа Стојановић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, чланица
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан.

 214. Милошевић Милена, Појам и дејство застарелости грађанских субјективних права,
  Број индекса: М033/13, Датум одбране рада: 2015-04-06,
  47 листова, Инв: 29343 / Сиг: III-1793,
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор.

 215. Стаменковић Милена, Ропство и принудни рад у савременом свету,
  Број индекса: М004/12, Датум одбране рада: 2015-01-14,
  60 листова, Инв: 29232 / Сиг: III-1775,
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, члан
  Др Маја Настић, доценткиња Правног факултета у Нишу, члан Правног факултета у Нишу, члан

 216. Кнежевић Милена, Правни оквир медијације у Србији,
  Број индекса: М016/13 , Датум одбране рада: 2014-12-18,
  62 листа, Инв: 29230 / Сиг: III-1773,
  Др Невена Петрушић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председнца Комисије, менторка
  Др Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 217. Дубајић Душан, Појам и специфичности међународног транспортног осигурања,
  Број индекса: М006/13, Датум одбране рада: 2014-11-03,
  70 листова, Инв: 29225 / Сиг: III-1768,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Милена Јовановић - Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 218. Живић Марко, Парламентарна контрола система безбедности,
  Број индекса: М066/13, Датум одбране рада: 2014-11-03,
  59 листова, Инв: 29224 / Сиг: III-1767,
  Др Драган Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 219. Марковић Иван, Положај јавног тужиоца у кривичном поступку,
  Број индекса: М012/13, Датум одбране рада: 2014-11-03,
  69 листова, Инв: 29221 / Сиг: III-1764,
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 220. Данковић Марија, Инспекцијски надзор као поверена надлежност јединица локалне самоуправе у Републици Србији,
  Број индекса: M028/12, Датум одбране рада: 2014-10-31,
  56 листова, Инв: 29222 / Сиг: III-1765,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 221. Јовановић Јована, Злостављање и занемаривање деце,
  Број индекса: М034/13, Датум одбране рада: 2014-10-28,
  64 листа, Инв: 29213 / Сиг: III-1757,
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, менторка
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 222. Станковић Милица, Насиље у браку и партнерским односима,
  Број индекса: М003/13, Датум одбране рада: 2014-10-28,
  116 листова, Инв: 29211 / Сиг: III-1755,
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, менторка
  Др Душица Миладиновић Стефановић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 223. Живковић Јелена, Казна малолетничког затвора,
  Број индекса: М008/13, Датум одбране рада: 2014-10-27,
  108 листова, Инв: 29218 / Сиг: III-1761,
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 224. Тодоровић Милица, Међународни стандарди у области малолетничког преступништва ,
  Број индекса: М023/13, Датум одбране рада: 2014-10-27,
  98 листова, Инв: 29217 / Сиг: III-1760,
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 225. Савић Неда, Приватни затвори,
  Број индекса: М010/13, Датум одбране рада: 2014-10-16,
  135 листова, Инв: 29214 / Сиг: III-1758,
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије, менторка
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 226. Јанић Љубица, Појам и критеријуми злоупотребе права својине,
  Број индекса: М002/13, Датум одбране рада: 2014-10-13,
  44 листа, Инв: 29229 / Сиг: III-1772,
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, ментор
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Ивана Симоновић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 227. Цакић Наталија, Облици третмана у затворским установама,
  Број индекса: М020/13, Датум одбране рада: 2014-10-07,
  111 листова, Инв: 29219 / Сиг: III-1762,
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, члан
  Др Дарко Димовски, доцент Правног факултета у Нишу, ментор

 228. Дубајић Дуња, Рестриктивни споразуми,
  Број индекса: М014/12, Датум одбране рада: 2014-09-29,
  59 листова, Инв: 29227 / Сиг: III-1770,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Милена Јовановић-Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Видоје Спасић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 229. Стојановић Марко, Јавни поредак и међународна трговинска арбитража,
  Број индекса: М025/11, Датум одбране рада: 2014-09-26,
  30 листова, Инв: 29210 / Сиг: III-1754,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Дејан Јанићијевић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Александар Мојашевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 230. Милошевић Милош, Организација и уређење судова,
  Број индекса: М035/12, Датум одбране рада: 2014-09-25,
  68 листова, Инв: 29220 / Сиг: III-1763,
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор

 231. Николић Раде, Значај CEFTA споразума за државе Западног Балкана и за Републику Србију,
  Број индекса: М017/11, Датум одбране рада: 2014-09-23,
  60 листова, Инв: 29226 / Сиг: III-1769,
  Др Александар Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Милена Јовановић Zattila, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Предраг Цветковић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 232. Милошевић Борко, Феноменолошка обележја тероризма као тешког облика криминалитета насиља,
  Број индекса: М027/12, Датум одбране рада: 2014-09-15,
  43 листа, Инв: 29212 / Сиг: III-1756,
  Др Миомира Костић, редовна професорка Правног факултета у Нишу, председница Комисије и менторка
  Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Саша Кнежевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан

 233. Петровић Милан, Ограничења слободе кретања радника у Европској унији,
  Број индекса: М011/12, Датум одбране рада: 2014-07-14,
  60 листова, Инв: 29191 / Сиг: III-1752,
  Др Александар Петровић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан
  Др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 234. Јанић Александар, Стране директне инвестиције,
  Број индекса: M021/12, Датум одбране рада: 2014-07-07,
  83 листа, Инв: 29231 / Сиг: III-1774,
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 235. Емил Турковић, Рад као облик третмана у пенитенцијарним установама,
  Број индекса: M020/12, Датум одбране рада: 2014-06-27,
  168 листова, Инв: 28723 / Сиг: III-1720,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 236. Милојевић Марија, Процесна легитимација пред Европским судом за људска права,
  Број индекса: M037/12, Датум одбране рада: 2014-06-23,
  60 листова, Инв: 28724 / Сиг: III-1721,
  Проф. др Небојша Раичевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Радивојевић, члан
  Проф. др Мирко Живковић, члан

 237. Бокић Тања, Уговор о остави (depositum) у римском и савременом праву,
  Број индекса: M022/11, Датум одбране рада: 2014-05-26,
  55 листова, Инв: 28694 / Сиг: III-1705,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 238. Илић Биљана, Уставни програм Напредне странке у Краљевини Србији,
  Број индекса: M027/11, Датум одбране рада: 2014-05-26,
  17 листова, Инв: 28706 / Сиг: III-1717,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Проф. др Марија Игњатовић, члан

 239. Илић Јелена, Уставни програм Радикалне странке у Краљевини Србији,
  Број индекса: M020/11, Датум одбране рада: 2014-05-26,
  24 листа, Инв: 28691 / Сиг: III-1702,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 240. Младеновић Златко, Dos у римском и савременом праву: правни и економски аспекти,
  Број индекса: М023/11, Датум одбране рада: 2014-05-26,
  50 листова, Инв: 28695 / Сиг: III-1706,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 241. Илић Анита, Историјски развој друштвене реакције на криминално понашање,
  Број индекса: М018/11, Датум одбране рада: 2014-04-24,
  103 листа, Инв: 28707 / Сиг: III-1718,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Драган Јовашевић, члан

 242. Миленковић Радмила, Начела и ток поступка извршења на непокретностима,
  Број индекса: М029/12, Датум одбране рада: 2014-04-22,
  78 листова, Инв: 28681 / Сиг: III-1692,
  Проф. др Невена Петрушић, председник комисије
  Проф. др Мирослав Лазић, члан
  Проф. др Наташа Стојанвић, члан

 243. Симоновић Јелена, Образовање и васпитање у пенетерцијарним установама,
  Број индекса: М006/12, Датум одбране рада: 2014-03-17,
  159 листова, Инв: 28686 / Сиг: III-1697,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Војислав Ђурђић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 244. Спиридонов Анкица, Алтернативне санкције и законодавство Републике Србије,
  Број индекса: М005/12, Датум одбране рада: 2014-03-17,
  143 листа, Инв: 28687 / Сиг: III-1698,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 245. Вуксановић Милена, Силовање,
  Број индекса: M011/11, Датум одбране рада: 2014-02-13,
  95 листова, Инв: 28704 / Сиг: III-1715,
  Проф. др Драган Јовашевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 246. Димитријевић Дејан, Људско достојанство као етичка вредност,
  Број индекса: M019/11, Датум одбране рада: 2014-02-13,
  45 листова, Инв: 28703 / Сиг: III-1714,
  Проф. др Марко Трајковић, председник комисије
  Проф. др Драган Чорбић, члан
  Доц. др Славиша Ковачевић, члан

 247. Јанковић Радмила, Tutela и cura, у римском праву,
  Број индекса: M021/11, Датум одбране рада: 2014-02-13,
  47 листова, Инв: 28697 / Сиг: III-1708,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 248. Миленковић Борислав, Право на азил,
  Број индекса: М042/12, Датум одбране рада: 2014-02-13,
  56 листова, Инв: 28683 / Сиг: III-1694,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 249. Цонић Далиборка, Societas у римским и нововековним кодификацијама,
  Број индекса: М026/11, Датум одбране рада: 2014-02-13,
  49 листова, Инв: 28696 / Сиг: III-1707,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 250. Милошевић Сашка, Градске општине,
  Број индекса: М041/12, Датум одбране рада: 2014-02-12,
  57 листова, Инв: 28684 / Сиг: III-1695,
  Проф. др Предраг Димитријевић, председник комисије
  Доц. др Маја Настић, члан
  Доц. др Дејан Вучетић, члан

 251. Јањић Дејан, Пресуда Европског суда за људска права,
  Број индекса: М005/11, Датум одбране рада: 2014-02-07,
  58 листова, Инв: 28685 / Сиг: III-1696,
  Проф. др Небојша Раичевић, председник комисије
  Проф. др Зоран Радивојевић, члан
  Проф. др Мирко Живковић, члан

 252. Аничић Мијалков Биљана, Примена принципа парламентаризма у време важења Устава од 1869.,
  Број индекса: М039/12, Датум одбране рада: 2014-02-04,
  40 листова, Инв: 28692 / Сиг: III-1703,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 253. Перендић Невена, Уставна жалба као облик уставносудске заштите људских права,
  Број индекса: М009/11, Датум одбране рада: 2014-01-24,
  44 листа, Инв: 28705 / Сиг: III-1716,
  Проф. др Драган Стојановић, председник комисије
  Проф. др Ирена Пејић, члан
  Доц. др Маја Настић, члан

 254. Станковић Наташа, Признање стране арбитражне одлуке,
  Број индекса: М016/11, Датум одбране рада: 2014-01-13,
  42 листа, Инв: 28702 / Сиг: III-1713,
  Проф. др Александар Ћирић, председник комисије
  Проф. др Љубица Николић, члан
  Проф. др Дејан Јанићијевић, члан

 255. Костић Иван, Постпенални третман према осуђеним лицима,
  Број индекса: М012/12, Датум одбране рада: 2013-12-27,
  89 листова, Инв: 28690 / Сиг: III-1701,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Зоран Ћирић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 256. Радовановић Јована, Социјална помоћ као систем социјалне сигурности,
  Број индекса: М026/12, Датум одбране рада: 2013-12-24,
  51 лист, Инв: 28682 / Сиг: III-1693,
  Проф. др Александар Петровић, председник комисије
  Проф. др Предраг Димитријевић, члан
  Проф. др Горан Обрадовић, члан

 257. Цветковић Игор, Убиство као облик криминалитета насиља,
  Број индекса: М040/12, Датум одбране рада: 2013-12-05,
  77 листова, Инв: 28689 / Сиг: III-1700,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Саша Кнежевић, члан

 258. Миљковић Милан, Уговор о уступању и расподели имовине за живота,
  Број индекса: М010/11, Датум одбране рада: 2013-11-14,
  56 листова, Инв: 28698 / Сиг: III-1709,
  Проф. др Мирослав Лазић, председник комисије
  Проф. др Наташа Стојановић, члан
  Проф. др Ђорђе Николић, члан

 259. Маричић Владица, Пакт о стабилности и расту – могућности и ограничења,
  Број индекса: М001/11, Датум одбране рада: 2013-11-12,
  57 листова, Инв: 28701 / Сиг: III-1712,
  Проф. др Срђан Голубовић, председник комисије
  Проф. др Марина Димитријевић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 260. Миленовић Нина, Сексуално злостављање деце,
  Број индекса: М003/12, Датум одбране рада: 2013-11-07,
  144 листа, Инв: 28688 / Сиг: III-1706,
  Проф. др Миомира Костић, председник комисије
  Проф. др Драган Јовашевић, члан
  Проф. др Зоран Ћирић, члан

 261. Крстић Јована, Функционални аспекти децентрализације,
  Број индекса: М002/12, Датум одбране рада: 2013-10-23,
  55 листова, Инв: 29223 / Сиг: III-1766,
  Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Дејан Вучетић, доцент Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Маја Настић, доцент Правног факултета у Нишу, члан

 262. Стојковић Милица, Убиство и телесне повреде у Салијском закону и Руској правди,
  Број индекса: М001/12, Датум одбране рада: 2013-10-17,
  46 листова, Инв: 28693 / Сиг: III-1699,
  Проф. др Драган Николић, председник комисије
  Проф. др Небојша Ранђеловић, члан
  Доц. др Марија Игњатовић, члан

 263. Крстић Јелена, Наследноправни уговори,
  Број индекса: М010/12, Датум одбране рада: 2013-09-22,
  50 листова, Инв: 29228 / Сиг: III-1771,
  Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије
  Др Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу, ментор
  Др Ђорђе Николић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан

 264. Перић Јован, Улога Комисије за хартије од вредности,
  Број индекса: М006/11, Датум одбране рада: 2013-09-19,
  60 листова, Инв: 28699 / Сиг: III-1710,
  Проф. др Љубица Николић, председник комисије
  Проф. др Милева Анђелковић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 265. Жикић Стефан, Посредници на финансијском тржишту,
  Број индекса: М002/11, Датум одбране рада: 2013-07-05,
  72 листа, Инв: 28700 / Сиг: III-1711,
  Проф. др Срђан Голубовић, председник комисије
  Проф. др Љубица Николић, члан
  Доц. др Александар Мојашевић, члан

 266. Митровић Коста, Етичка страна преображаја правне државе и владавине права,
  Број индекса: М007/11, Датум одбране рада: 2013-05-31,
  48 листова, Инв: 28097 / Сиг: III-1664,
  Доц. др Марко Трајковић, председник комисије
  Проф. др Драган Чорбић, члан
  Доц. др Славиша Ковачевић, члан