Избор наставника и сарадника

КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област  
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
правно-економску научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
правно-економску научну област
 
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област    
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу трговинскоправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу јавноправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу јавноправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област  
- за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави
на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и
Основи права Европске уније, за период од 01. марта до 30. јуна 2017. године
- извештај о избору једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави
на основним академским студијама на предметима Међународно јавно право и
Основи права Европске уније, за период од 01. марта до 30. јуна 2017. године
 
- за избор једног наставника Енглеског језика - извештај о избору једног наставника Енглеског језика - одлука о избору једног наставника Енглеског језика
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
јавноправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну
област (поновни избор)
- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област
- једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу грађанскоправну научну област