ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2020. - ДАТУМИ И САТНИЦЕ ИСПИТА

Поштоване студенткиње, Поштовани студенти,

На електронском студентском сервису објављени су нови датуми полагања за испите пријављене у јунском испитном року 2020.

Молимо студенте да осим датума погледају и сатницу за испите која ће за сваки датум, испит и испитивача бити сукцесивно објављена на сајту Факултета - на овој страници.

МОЛИМО ВАС, ДА ЗБОГ МОГУЋИХ ИЗМЕНА , ПРОВЕРАВАТЕ ДАТУМЕ И САТНИЦУ ИСПИТА.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НАКНАДНО ПРИЈАВИЛИ ИСПИТ,  ПОЛАЖУ У ПОСЛЕДЊОЈ ГРУПИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ДАТУМ КОЈИ СТОЈИ У СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ.

Студенти су у обавези да се придржавају дате сатнице како би било могуће одржати социјалну дистанцу.

Задржавање у ходнику није дозвољено. У учионицама су обележена места на којима је предвиђено седење. Остала седишта не могу се користити. Након завршетка испита не задржавајте се у ходницима и згради факултета.

Желимо Вам успешан испитни рок!

 

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2020.

 

 
19. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  Проф. др Славиша Ковачевић
 САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ  Проф. др Славиша Ковачевић
 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  Проф. др Видоје Спасић
 РИМСКО ПРАВО  Проф. др Марија Игњатовић
20. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  Проф. др Славиша Ковачевић 
 САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ  Проф. др Славиша Ковачевић
 РИМСКО ПРАВО  Проф. др Марија Игњатовић
22. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић
 УСТАВНО СУДСТВО  Проф. др Ирена Пејић
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 ИЗБОРНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ  Проф. др Зоран Радивојевић
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ   Проф. др Небојша Раичевић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић
23. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић 
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА   Проф. др Зоран Ћирић
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић 
 ПОРЕСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић 
 ОСНОВИ ПРАВА ЕУ   Проф. др Небојша Раичевић
24. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО   Доц. др Михајло Цветковић
 ПРАВНА МЕДИЦИНА   Проф. др Зоран Ћирић
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО   Проф. др Марина Димитријевић
 ПОРЕСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Небојша Раичевић
 МЕЂУНАРОДНА ЉУДСКА ПРАВА  Проф. др Небојша Раичевић
25. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
 ПРАВНА МЕДИЦИНА   Проф. др Зоран Ћирић
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Небојша Раичевић
26. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ 
 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО   Проф. др Зоран Радивојевић
01. ЈУЛ 2020. 
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ  
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ   Проф. др Мирослав Лазић 
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Проф. др Мирослав Лазић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
 ПОРОДИЧНО ПРАВО  Проф. др Дејан Јанићијевић
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 АЛТЕРНАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ  Проф. др Наташа Стојановић
 ПРАВО ЖИВОТИЊА  Проф. др Наташа Стојановић
02. ЈУЛ 2020.  
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ  
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Проф. др Мирослав Лазић
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Анђелија Тасић
 ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ  Доц. др Анђелија Тасић 
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
03. ЈУЛ 2020.   
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО   Доц. др Анђелија Тасић 
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Анђелија Тасић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Мирко Живковић
 ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА  Проф. др Марко Трајковић
 УВОД У ПРАВО  Проф. др Марко Трајковић
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
06. ЈУЛ 2020.    
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 РАДНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Мирко Живковић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Саша Кнежевић
 АРБИТРАЖНО ПРАВО  Проф. др Дејан јанићијевић
 ЕКОЛОШКО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
 НАУКА О УПРАВЉАЊУ СА ПРАВНОМ ИНФОРМАТИКОМ  Проф. др Предраг Димитријевић
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Проф. др Предраг Димитријевић
 ЕКОЛОШКО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 НАУКА О УПРАВЉАЊУ СА ПРАВНОМ ИНФОРМАТИКОМ  Проф. др Дејан Вучетић
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Проф. др Дејан Вучетић
 УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић
 МЕТОДИ РЕШАВАЊА СПОРОВА  Проф. др Дејан јанићијевић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  Проф. др Љубица Николић
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  Проф. др Александар Мојашевић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Драган Николић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Небојша Ранђеловић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Александар Ђорђевић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Небојша Ранђеловић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Александар Ђорђевић
07. ЈУЛ 2020.    
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ    
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Саша Кнежевић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић
 ИСТОРИЈА ПРАВА   Проф. др Драган Николић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Небојша Ранђеловић
 ИСТОРИЈА ПРАВА  Проф. др Александар Ђорђевић
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Небојша Ранђеловић 
 УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  Проф. др Александар Ђорђевић
08. ЈУЛ 2020.    
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ  
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Невена Петрушић
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Проф. др Невена Петрушић
 ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ  Проф. др Невена Петрушић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Доц. др Сања Марјановић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Гордана Игњатовић
 09. ЈУЛ 2020.   
ПРЕДМЕТ   ИСПИТИВАЧ   
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО   Проф. др Невена Петрушић 
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Иван Илић
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Доц. др Иван Илић
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Доц. др Иван Илић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Доц. др Сања Марјановић
 КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ  Проф. др Миомира Костић
 ПЕНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Миомира Костић
 КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Дарко Димовски
 КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ  Проф. др Дарко Димовски
 ПЕНОЛОГИЈА  Проф. др Дарко Димовски
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Проф. др Дарко Димовски
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Проф. др Дарко Димовски
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић
 ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ  Проф. др Срђан Голубовић
 ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ  Доц. др Марко Димитријевић
 УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 УВОД У ПРАВО  Доц. др Сузана Медар
10. ЈУЛ 2020. 
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ   
 КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 ПЕНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић
 ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Миомира Костић
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Иван Илић
 КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић
 ВИКТИМОЛОГИЈА  Доц. др Иван Илић
 КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Иван Илић
 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Доц. др Сања Марјановић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић
 УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
 МЕДИЈСКО ПРАВО  Доц. др Милош Прица
 НАУКА О УПРАВЉАЊУ СА ПРАВНОМ ИНФОРМАТИКОМ  Доц. др Милош Прица
 УВОД У ПРАВО  Доц. др Сузана Медар
 РУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Велимир Илић
13. ЈУЛ 2020. 
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ   
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Проф. др Срђан Голубовић
 ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  Доц. др Марко Димитријевић
 КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић
 ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Милена Јовановић Затила
 ПРАВО ПОТРОШАЧА  Проф. др Милена Јовановић Затила
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић 
 РУСКИ ЈЕЗИК  Доц. др Велимир Илић
 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  Др Николета Момчиловић
14. ЈУЛ 2020. 
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ 
 ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Милена Јовановић Затила
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић 
  15. ЈУЛ 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ  
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Предраг Цветковић
 ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  Проф. др Предраг Цветковић
 ПРАВО ДИСТРИБУЦИЈЕ  Проф. др Предраг Цветковић
 ПРАВО СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  Проф. др Предраг Цветковић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
 ПРАВО ДИСТРИБУЦИЈЕ  Доц. др Урош Здравковић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић 
 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  Др Весна Симовић
 ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ СА СОЦИОЛОГИЈОМ ПРАВА   Проф. др Славиша Ковачевић
16. ЈУЛ 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ  
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО   Проф. др Предраг Цветковић 
 ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ  Проф. др Предраг Цветковић
 МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић
 НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић 
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ 2  Гордана Игњатовић