АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК - ДАТУМИ И САТНИЦЕ ИСПИТА

Поштоване студенткиње, Поштовани студенти,

На електронском студентском сервису објављени су нови датуми полагања за испите пријављене у априлском испитном рок.

Молимо студенте да осим датума погледају и сатницу за испите која ће за сваки датум, испит и испитивача бити сукцесивно објављена на сајту факултета-на овој страници.

МОЛИМО ВАС, ДА ЗБОГ МОГУЋИХ ИЗМЕНА , ПРОВЕРАВАТЕ ДАТУМЕ И САТНИЦУ ИСПИТА 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НАКНАДНО ПРИЈАВИЛИ ИСПИТ,  ПОЛАЖУ У ПОСЛЕДЊОЈ ГРУПИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ДАТУМ КОЈИ СТОЈИ У СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ

Студенти су у обавези да се придржавају дате сатнице како би било могуће одржати социјалну дистанцу.

Задржавање у ходнику није дозвољено. У учионицама су обележена места на којима је предвиђено седење. Остала седишта не могу се користити. Након завршетка испита не задржавајте се у ходницима и згради факултета.

Желимо Вам успешан испитни рок!

 

ОКВИРНИ РАСПОРЕД ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

 

 
29. МАЈ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Ирена Пејић
 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  Проф. др Видоје Спасић
 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  Проф. др Славиша Ковачевић
 САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ  Проф. др Славиша Ковачевић
30. МАЈ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
 РИМСКО ПРАВО Проф. др Марија Игњатовић
31. МАЈ 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ
РИМСКО ПРАВО Проф. др Марија Игњатовић
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Доц. др Михајло Цветковић
ПРАВНА МЕДИЦИНА Проф. др Зоран Ћирић
01. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
ПРАВНА МЕДИЦИНА  Проф. др Зоран Ћирић 
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  Проф. др Марина Димитријевић
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Доц. др Михајло Цветковић 
УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Маја Настић
ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Проф. др Зоран Радивојевић 
02. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО  Доц. др Михајло Цветковић  
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО   Проф. др Марина Димитријевић 
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО  Проф. др Зоран Радивојевић  
МЕЂУНАРОДНА ЉУДСКА ПРАВА Проф. др Зоран Радивојевић 
ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Проф. др Небојша Раичевић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Проф. др Невена Петрушић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Доц. др Анђелија Тасић
ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ Проф. др Невена Петрушић
ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ Доц. др Анђелија Тасић
КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Проф. др Невена Петрушић
03. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ  ИСПИТИВАЧ 
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО  Проф. др Горан Обрадовић
ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО Проф. др Горан Обрадовић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Невена Петрушић 
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Доц. др Анђелија Тасић
ПРАВО И ПРАКСА МЕДИЈАЦИЈЕ  Доц. др Анђелија Тасић 
КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Анђелија Тасић  
УПРАВНО ПРАВО  Проф. др Предраг Димитријевић
УПРАВНО ПРАВО Проф. др Дејан Вучетић
ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Проф. др Предраг Димитријевић
ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Проф. др Дејан Вучетић
МЕДИЈСКО ПРАВО Проф. др Предраг Димитријевић 
МЕДИЈСКО ПРАВО  Проф. др Дејан Вучетић 
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО Проф. др Небојша Раичевић
04. ЈУН 2020.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЧ 
УВОД У ПРАВО Проф. др Марко Трајковић
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА Проф. др Марко Трајковић
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Проф. др Мирко Живковић 
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  Проф. др Саша Кнежевић 
КРИМИНАЛИСТИКА  Проф. др Саша Кнежевић 
КРИМИНАЛИСТИКА  Доц. др Иван Илић 
КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  Доц. др Иван Илић  
ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Доц. др Иван Илић   
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО Доц. др Иван Илић  
КРИМИНАЛИСТИКА Доц. др Иван Илић  
ВИКТИМОЛОГИЈА Доц. др Иван Илић  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Гордана Игњатовић
05. ЈУН 2020.
   
ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  Доц. др Милош Прица
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО Проф. др Мирослав Лазић
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО Доц. др Ивана Симоновић
МЕДИЈСКО ПРАВО Доц. др Милош Прица
УПРАВНО ПРАВО Доц. др Милош Прица
06. ЈУН 2020.
   
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА  Проф. др Љубица Николић
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА  Проф. др Александар Мојашевић
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Проф. др Мирослав Лазић 
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  Доц. др Ивана Симоновић
ИСТОРИЈА ПРАВА Проф. др Драган Николић
ИСТОРИЈА ПРАВА Проф. др Небојша Ранђеловић
ИСТОРИЈА ПРАВА Проф. др Александар Ђорђевић
УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ Проф. др Небојша Ранђеловић
УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ Проф. др Александар Ђорђевић
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Љубица Николић
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Александар Мојашевић
КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Проф. др Мирослав Лазић 
07. ЈУН 2020.
   
ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   Доц. др Милош Прица 
КРИМИНОЛОГИЈА  Проф. др Миомира Костић 
ВИКТИМОЛОГИЈА Проф. др Миомира Костић 
ПЕНОЛОГИЈА Проф. др Миомира Костић 
КРИМИНОЛОГИЈА   Проф. др Дарко Димовски
ВИКТИМОЛОГИЈА Проф. др Дарко Димовски
ПЕНОЛОГИЈА Проф. др Дарко Димовски
ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Дарко Димовски 
УПРАВНО ПРАВО  Доц. др Милош Прица  
МЕДИЈСКО ПРАВО Доц. др Милош Прица 
КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Проф. др Дарко Димовски 
ПРАВНЕ СТУДИЈЕ РОДА  Проф. др Миомира Костић  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Мр Николета Момчиловић
УВОД У ПРАВО  Доц. др Сузана Медар 
08. ЈУН 2020.
   
ТРГОВИНСКО ПРАВО  Проф. др Милена Јовановић Затила 
НАСЛЕДНО ПРАВО Доц. др Новак Крстић
КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Драган Јовашевић 
КРИВИЧНО ПРАВО  Проф. др Душица Миладиновић Стефановић
ПОРОДИЧНО ПРАВО Проф. др Дејан Јанићијевић
АРБИТРАЖНО ПРАВО Проф. др Дејан Јанићијевић
МЕТОДИ РЕШАВАЊА СПОРОВА Проф. др Дејан Јанићијевић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Мр Весна Симовић
09. ЈУН 2020.
   
ТРГОВИНСКО ПРАВО   Проф. др Милена Јовановић Затила 
НАСЛЕДНО ПРАВО  Доц. др Новак Крстић 
КРИВИЧНО ПРАВО   Проф. др Душица Миладиновић Стефановић 
АРБИТРАЖНО ПРАВО Проф. др Дејан Јанићијевић
МЕТОДИ РЕШАВАЊА СПОРОВА Проф. др Дејан Јанићијевић
10. ЈУН 2020.
   
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО  Доц. др Сања Марјановић 
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
ПРАВО СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА Доц. др Урош Здравковић
ПРАВО ДИСТРИБУЦИЈЕ Доц. др Урош Здравковић
РУСКИ ЈЕЗИК Доц. др Велимир Илић
11. ЈУН 2020.
   
НАСЛЕДНО ПРАВО  Проф. др Наташа Стојановић
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО   Проф. др Предраг Цветковић
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО  Доц. др Урош Здравковић
ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ Проф. др Предраг Цветковић
ПРАВО ДИСТРИБУЦИЈЕ Проф. др Предраг Цветковић
ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ Проф. др Срђан Голубовић
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА Проф. др Срђан Голубовић
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА Доц. др Марко Димитријевић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ СА СОЦИОЛОГИЈОМ ПРАВА Проф. др Славиша Ковачевић