ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

 
Nasledno pravo 2022 FINAL Наташа Стојановић,
НАСЛЕДНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 515
Ustavno pravo 2002 Ирена Пејић,
УСТАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 598
Medjunardno ekonosmko pravo 2020 Предраг Цветковић,
Урош Здравковић,
МЕЂУНАРОДНО ЕКОНОМСКО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 217
KPP posebni deo korica 2019 Саша С. Кнежевић,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 239
Krivicno procesno pravo opsti deo 2019 Саша С. Кнежевић,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 382
mtp2018 Александар Љ. Ћирић,
MЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО - ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 568
Prekrsajno pravo 2018 Драган Јовашевић,
Душица Миладиновић-Стефановић,
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2017,
стр. 252
pravo zivotinja Наташа Стојановић,
ПРАВО ЖИВОТИЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2017,
стр. 311

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
2. ИЗДАЊЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 252

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 268

Кнежевић Саша,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 389

Николић Драган,
ИСТОРИЈА ПРАВА - СТАРИ И СРЕДЊИ ВЕК 2014,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 410
Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 452
Чорбић Драган, Ковачевић Славиша,
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 374
Стојановић Драган,
УСТАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 628
Радишић Јаков,
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2014. 455 страна
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 455