ЕДИЦИЈА "УЏБЕНИЦИ"

Индекс чланака

 
pravo zivotinja Наташа Стојановић,
ПРАВО ЖИВОТИЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2017,
стр. 311

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
2. ИЗДАЊЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 252

Вучковић Шаховић Невена, Петрушић Невена,
ПРАВА ДЕТЕТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 268

Кнежевић Саша,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 389

Николић Драган,
ИСТОРИЈА ПРАВА - СТАРИ И СРЕДЊИ ВЕК 2014,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 410
Ђурђић Војислав,
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 452
Чорбић Драган, Ковачевић Славиша,
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 374
Стојановић Драган,
УСТАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 628
Радишић Јаков,
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет, Центар за публикације, 2014. 455 страна
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 455