Домаћа сарадња

Факултет је до сада сарађивао углавном са научним и образовним институцијама у земљи, као и са једним бројем невладиних организација и струковних удружења. Такође, развио је сарадњу и са правосудним органима и стручним асоцијацијама правника. Сарадња са другим факултетима у земљи одвија се организовањем и учешћем наставника и сарадника у раду интерфaкултетских конференција, интеркатедарских и интерпредметних састанака.

Ради унапређивања сарадње и стварања услова за њен континуитет, Факултет је са једним бројем партнера закључио посебне уговоре и протоколе о сарадњи. Такође, закључују се посебни споразуми ради остваривања конкретних заједничких научних подухвата.

У домену академске сарадње и повезивања, Факултет има потписане уговоре са Правним факултетом у Београду (8.1.1996), са Европским центром за мир и развој (24.6.2002). Сарадњу у области образовања Факултет остварује са Адвокатском комором у Нишу, са судом, тужилаштвом, заводима, организацијама у области социјалног рада и другим институцијама. Многе од њих представљају својеврсну наставну базу и доприносе бољој едукацији и стручном оспособљавању студената. Сарадња Факултета са другим образовним и културним институцијама огледа се и у заједничком организовању консултативне наставе. Факултет има потписане уговоре о сарадњи у овој области са радничким универзитетима у Крушевцу и Смедереву и са Домом омладине у Зајечару.

 

ИНСТИТУЦИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ ЗАКЉУЧЕНА САРАДЊА
Параграф
Народна банка Србије
Комора извршитеља Београд
Уставни суд Републике Србије
Институт за упоредно право
British American Tobacco d.o.o.
Врховни суд Републике Србије
Окружни суд у Нишу
Окружни суд у Крушевцу
Окружни суд у Краљеву
Окружни суд у Прокупљу
Окружни суд у Пироту
Окружни суд у Зајечару
Окружни суд у Врању
Окружни суд у Лесковцу
Општински суд у Нишу
Општински суд у Алексинцу
Општински суд у Сврљигу
Општински суд у Бабушници
Општински суд у Зајечару
Општински суд у Крушевцу
Општински суд у Пироту
Општински суд у Прокупљу
Трговински суд у Нишу
Адвокатска комора у Нишу
Центар за социјални рад "Свети Сава"
Г17 Институт у Београду
Правни факултет Универзитета у Београду
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација