Норматива - Наставно особље

 
Правилник о условима и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
Правилник о условима и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Правног факултета у Нишу
Правилник о поступку, начину и условима давања сагласности наставницима и сарадницима Правног факултета у Нишу за рад у другим високошколским установама
Правилник о научном и стручном усавршавању запослених на Правном факултету у Нишу
Правилник о поступку, начину и условима ангажовања гостујућих професора
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора