Норматива - Наставно особље

 
Правилник о условима и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета бр. 2/2018 од 02.02.2018.)
Правилник о изменама и допунама правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета бр. 4/2018 од 08.06.2018.)
Ближи критеријуми за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 3/2017 од 03.05.2017.)
Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 4/2018 од 08.06.2018.)
Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Правног факултета у Нишу (Билтен Правног факултета број 253a/2018)
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора (Билтен Правног факултета број 251a/2018)
Одлука о опису послова сарадника ван радног односа - демонстратора
Правилник о научном и стручном усавршавању запослених на Правном факултету у Нишу (Билтен Правног факултета број 208/2013)
Правилник о поступку, начину и условима давања сагласности наставницима и сарадницима Правног факултета у Нишу за рад у другим високошколским установама
Правилник о поступку, начину и условима ангажовања гостујућих професора
Правилник о поступку продужења радног односа наставнику који је испунио услове за пензију (Гласник Универзитета број 2/2018 од 02.02.2018.)