Катедра за јавноправне науке

Катедра за јавноправне науке
Проф. др Драган Стојановић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Др Маја Настић Доцент
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент