Катедра за јавноправне науке

Катедра за јавноправне науке
Проф. др Ирена Пејић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић, заменик шефа Катедре Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић, секретар Катедре Асистент