ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 20. фебруара 2019. године прешао је на електронско уређивање.
Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index

 

Упутство на српском - Ћир

Uputstvo na srpskom - Lat

Огледни примерак чланка

Оgledni primerak članka - Lat

Instructions for Authors

Autorska izjava - srpski (ćirilica)

Autorska izjava - srpski (latinica)

Author's Statement - English