СТРУЧНА ПРАКСА - ОБРАСЦИ И ОБАВЕШТЕЊА ВЕЗАНА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ (2)
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО - ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - СТРУЧНА ПРАКСА

07 јун 2019

Студенти, који су заинтересовани за обављање стручне праксе из предмета Кривично процесно право код проф. Саше Кнежевића и доц. Ивана Илића могу узети теме у среду, 12.06. у 12h, у кабинету број 5 на В спрату. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ - РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

12 октобар 2018


Уписивање података о прихваћеној пракси из предмета РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО биће извршено дана 15. октобра 2018. године у 15 сати у сали 2/1.

СПИСАК СТУДЕНАТА

ПОРОДИЧНО ПРАВО - УПИС СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

10 октобар 2018


Овера стручне праксе из предмета Породично право вршиће се у кабинету број 9, на трећем спрату, дана 19.10.2018. у 11:30. Студенти су дужни да све податке о обављеној стручној пракси претходно унесу у одговарајућа поља на странама 32 и 33 индекса.

Упис стручне праксе из КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

10 октобар 2018


Упис стручне праксе из КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА код проф. др Саше Кнежевића и доц. др Ивана Илића биће 16. октобра 2018. у 12 сати у сали 3/1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА

10 октобар 2018


Пракса из Кривичног права, након извршених корекција, призната је следећим студентима:

1. Цолић Бранислава (346/15),
2. Продановић Катарина (342/16) и
3. Ивић Анђелија (368/16).

Упис праксе је заказан за четвртак (11.10.2018. године) у 16,30 часова, у кабинету предметног наставника (кабинет бр. 1 у Анексу).

Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић

ОБАВЕШТЕЊЕ - РАДНО ПРАВО - уписивање стручне праксе

01 октобар 2018


Студенти чије стручне праксе нису прихваћене могу се јавити асс. марији драгичевић, дана 02. октобра 2018. године у 14 сати, у кабинету бр. 7 на 5. спрату, ради указивања на недостатке.

Упис података о стручним праксама које су прихваћене биће објављен накнадно.

СПИСАК СТУДЕНАТА

УПИС ПРАКСЕ - проф. др Дејан Вучетић

01 октобар 2018


Упис праксе у индекс, код проф. др. Дејана Вучетића заказан је за 04.10.2018. године у 11,00 сати (кабинет предметног наставника), на четвртом спрату 13/4.

УПИСИВАЊЕ ПРАКСЕ ИЗ НАСЛЕДНОГ ПРАВА КОД ДОЦ. ДР НОВАКА КРСТИЋА

27 септембар 2018


Уписивање стручне праксе из Населдног права у индекс свим студентима којима праксе нису враћене због неопходних корекција, доц. др Новак Крстић извршиће у петак, 5. октобра 2018. године, у термину 10-11 часова у свом кабинету (бр. 4 на 5. спрату). Лично присуство студената није обавезно.

Студентима којима је стручна пракса враћена, уколико коригују свој рад у складу са изнетим примедбама и пракса им буде прихваћена најкасније до 4. октобра, могу доћи у истом термину и пракса ће им бити уписана у индекс.