Савез студената Правног факултета

Савез студената Правног факултета је основна студентска организација на Правном факултету у Нишу. ССПФ је основан 1990. год. са циљем да развија и унапређује плодну сарадњу, на стручном, културно-образовном и спортском нивоу са сродним студентским организацијама других факултета Универзитета у Нишу, правних факултета у земљи и иностранству. 

Један од основних задатака Савезу студената Правног факултета је да заштити права и интересе студената права и омогући студентима што лакше студирање. У том смислу Савез студената се залаже за компромис између студената и органа управљања факултетом, како би се што боље решили студентски захтеви и проблеми. 

Савез је издавач листа Правник, који је један од најзначајних и најквалитетнијих студентских гласила на Нишком Универзитету. Теме којима се лист бави су актуелна збивања на факултету, али и у нашем граду, држави и свету. Лист излази два пута годишње и дистрибуира се бесплатно студентима Правног факултета. 

 У сарадњи са Савезима студената других Правних факултета из Србије и простора бивше СФРЈ, организатор је правнијаде, највећег окупљања студената правних факултета. Сваке године на атрактивној локацији се одржавају такмичења у познавању права, спортовима, кроз дружење и размену искустава. Поред овога, ССПФ је организатор апсолвентских екскурзија и апсолвентске вечери. Битан сегмент нашег рада су и многобројне стручне трибине, предавања еминентних стручњака из области права, науке... као и посете студената бројним државним институцијама. 

Искрено бисмо желели да се и Ви прикључите нашем Савезу и да заједничким напорима наставимо оно што су многи пре нас радили, како би створили што боље услове за успешно и лакше студирање. 

Просторије ССПФ-а се налазе у приземљу, поред клуба Правног факултета. Радно време сваког радног дана од 10:00 до 13:00.       

Права, дужности и обавезе чланова су:

  • да бира и буде биран у органе и друга тела Савеза студената Правног факултета у Нишу;
  • да буде информисан о раду органа;
  • да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад;
  • да учествује у извршавању задатака;
  • да се придржава Статута, одлука и других правних аката Савеза Студената Правног факултета у Нишу;
  • да својим радом и понашањем афирмише Савез студената Ниша.