ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у:
   SCIndeks часопис на следећем линку http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8501
   Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116
   Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716
   HeinOnline бази податакана следећем линку http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C
   EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на http://www.ebscohost.com/public/legal-source

РЕДАКЦИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

 

ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА ОД ОСНИВАЊА:
Славољуб Поповић и Петар И. Козић - 1962-1967, Миодраг Матејић - 1968-1969, Петар И. Козић и Врлета Круљ - 1970-1971, Врлета Круљ - 1972, Славко Марковић - 1973, Душан Р. Паравина - 1974-1975, Славољуб Поповић и Момчило Димитријевић - 1976, Љубиша Јовановић - 1977, Слободан Миленковић - 1978, Михаило Митић - 1979-1980, Чедомир Стевановић - 1981-1982, Димитрије Кулић - 1983, Мирослав Миљковић - 1984-1986, Славко Марковић - 1987-1988, Слободанка Стојичић - 1989-1990, Гордана Станковић - 1991, Гордана Станковић и Радмила Ковачевић Куштримовић - 1992-1993, Драган Станимировић - 1994-1995, Војислав Ђурђић 1996-1997, Милорад Рочкомановић - 1998-1999, Дара Миленовић - 2000-2001, Мирољуб Симић - 2002, Мирса Мијачић - 2003-2005, Милан Петровић - 2006-2007, 2010-2012, Радмила Ковачевић-Куштримовић - 2008-2009, Предраг Димитријевић 2012.

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Ирена Пејић

Чланови редакционог одбора из земље:

 • Проф. др Драган Николић
 • Проф. др Невена Петрушић
 • Проф. др Мирослав Лазић
 • Проф. др Марина Димитријевић
 • Проф. др Небојша Раичевић
 • Доц. др Душица Стефановић-Миладиновић

Чланови редакционог одбора из иностранства:

 • Prof. dr Michael Geistlinger, професор Универзитета, Салцбург, Аустрија 
 • Проф. др Иванова Светлана Анатольевна, Декан Правног факултета Финансијског универзитета Владе Руске Федерације 
 • Проф. др Сашо Георгијевски, професор Правног факултета Јустинијан први Скопље, Македонија 
 • Груцина Людмила Юрьевна, доктор правних наука, Катедра грађанског права Финансијског универзитета Владе Руске Федерације 
 • Проф. др Анатолий Капустин, професор Финансијског универзитета Владе Руске Федерације 
 • Prof. dr Isabel S. Marcus, професор Правног факултета Универзитета Бафалoа, Бафало, САД 
 • Селивон Николай Федосович, академик, председник Међународног трговинског арбитражног суда при Привредно-индустријској комори Украјине
 • Проф. др Шагиева Розалина Васильевна, проректор Академије адвокатуре и нотаријата Руске Федерације

Секретар редакционог одбора:
Асистент Милош Прица

Технички уредник:
Ненад Милошевић