ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 20. фебруара 2019. године прешао је на електронско уређивање.
Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index

 

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у:
   SCIndeks часопис на следећем линку http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8501
   Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116
   Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716
   HeinOnline бази податакана следећем линку http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C
   EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на http://www.ebscohost.com/public/legal-source

БИБЛИОГРАФИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Зборник радова Правног факултета у Нишу је научни часопис који се у континуитету објављује од оснивања Правног факултета Универзитета у Нишу 1962. године. До 1968. године публикован је као заједничка свеска Правног и Економског факултета, а од 1970. године објављује се као самостални часопис Правног факултета. Динамика публиковања је расла од једног броја годишње, преко два броја почев од 2007. године, а 2014. године Редакција часописа донела је одлуку о промени динамике излажења часописа, која је регистрована у репозиторијуму Народне библиотеке Србије као три свеске годишње. Први главни и одговорни уредници Зборника радова били су професори др Славољуб Поповић и др Петар И. Козић.

Зборник радова Правног факултета у Нишу категорисан је као национални часопис међународног значаја (М51) и због своје традиције заузима значајно место у домаћој периодици и публикацијама сличне врсте. У редовним бројевима објављују се научни чланци, судска пракса, прикази књига и конференција, полемике, студентски радови, као и прилози сарадника из земље и иностранства. Повремено се издају тематски и пригодни бројеви поводом одређених значајних и актуелних правних догађаја. Радови се уобичајено објављују на српском језику, а садржај и резиме чланка преведени су на енглески језик. Осим тога, у часопису могу бити публиковани радови на енглеском, руском, француском и немачком језику. 

 

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, број 90, 2021.

Комплетан ЗБОРНИК бр. 90/2021 у ПДФ формату