ПРИЈАВЕ ЗА ТЕСТОВЕ И КОЛОКВИЈУМЕ

 
1. ГОДИНА
 ПРЕДМЕТ  ПРИЈАВА  ТЕРМИН
 РИМСКО ПРАВО  21.11.-.24.11.2023.  Колоквијум из Римског права биће одржан 27.11.2023. године.
 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  20.11.-23.11.2023.  Колоквијум ће бити одржан 30.11.2023. Право да се пријаве имају и студенти виших година студија, тзв. "старији студенти".
 
2. ГОДИНА
 ПРЕДМЕТ  ПРИЈАВА  ТЕРМИН
 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО  01.11.-10.11.2023.  Тест из Увода у Грађанско право и Стварно право биће одржан 29. новембра 2023. године.
 УПРАВНО ПРАВО  21.10.-02.11.2023.
 Тест из Управног права ће бити одржан 4. новембра 2023. године.
 КРИВИЧНО ПРАВО  11.10.-25.10.2023.  Први тест из Кривичног права биће одржан 20.11.2023. 
 
3. ГОДИНА
 ПРЕДМЕТ  ПРИЈАВА  ТЕРМИН
 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО  06.11.-09.11.2023.  
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  16.11.- 20.11.2023.  Тест ће се одржати 27.11.2023. године. Право изласка на тест имају само студенти који редовно прате наставу у овом семестру. 
 
4. ГОДИНА
 ПРЕДМЕТ  ПРИЈАВА  ТЕРМИН
 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 14.11.-20.11.2023.  Тест из Грађанског процесног права биће одржан 27.11. 2023. у 12.часова.
 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  20.11.-30.11.2023.  Тест из Права интелектуалне својине одржаће се 15. децембра 2023. године у 12 сати. Право полагања имају сви студенти 4. године.