Катедра за међународноправне науке

Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Мирко Живковић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Др Сања Марјановић Доцент
Сања Ђорђевић Алексовски, секретар Катедре Асистент