Катедра за међународноправне науке

Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Мирко Живковић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Др Сања Марјановић Доцент
Сања Ђорђевић Алексовски Асистент