Катедра за међународноправне науке

Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Проф. др Сања Марјановић Ванредни професор
Сања Ђорђевић Алексовски, секретар Катедре Асистент