Поступци јавних набавки

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 03/2018 - Услуге штампања за 2018. годину 15.05.2018. до 11,00h
JН 02/2018 - Набавка електричне енергије за 2018. годину 12.02.2018. до 11,00h
JН 01/2018 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја за 2018. годину 09.02.2018. до 13,00h