ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Directory of Open Access Journals - DOAJ на следећем линку https://doaj.org/toc/2560-3116

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у Central and Eastern European Online Library – CEEOL на следећем линку
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1716

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у HeinOnline бази податакана следећем линку
http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ налази се у EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на
http://www.ebscohost.com/public/legal-source

АКТУЕЛНИ БРОЈ ЗБОРНИКА РАДОВА И АРХИВА ИЗДАЊА

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1998
1996
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962