ОБРАСЦИ - Мастер академске студије права


ОБРАЗАЦ пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије права

ОБРАЗАЦ сагласности за прикупљање и обраду података о личности

ОБРАЗАЦ - МАСТЕР ОПШТИ - захтев за упис предмета и обавеза

ОБРАЗАЦ - МАСТЕР УНУТ. ПОСЛОВА - захтев за упис предмета и обавеза

Захтев за издавање дипломе о стицању академског назива мастер правник

ОБРАЗАЦ за пријаву претходног допунског испита

ОБРАЗАЦ пријаве завршног - мастер рада

ОБРАЗАЦ ауторске изјаве за завршни мастер рад

ОБРАЗАЦ - Сагласност на предложену тему студијског истраживачког рада

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ 2013. - за студенте који су први пут уписали 2014. године

Образац за пријаву испита - МАСТЕР ПРОГРАМ УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
Образац за пријаву испита - Јавно-правна научна област
Образац за пријаву испита - Кривично-правна научна област
Образац за пријаву испита - Међународно-правна научна област
Образац за пријаву испита - Правно-економска научна област
Образац за пријаву испита - Правно-историјска научна област
Образац за пријаву испита - Правно-теоријска научна област
Образац за пријаву испита - Трговинско-правна научна област
Образац за пријаву испита - Грађанско-правна научна област