Катедра за правноисторијске науке

Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Драган Николић Редовни професор
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Ванредни професор
Др Александар Ђорђевић Доцент
Александар Арсић Сарадник у настави