Катедра за правноисторијске науке

Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Драган Николић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Небојша Ранђеловић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Александар Арсић, секретар Катедре Сарадник у настави