Катедра за правноисторијске науке

Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Небојша Ранђеловић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић Ванредни професор