ЕДИЦИЈА "ПРАКТИКУМИ И ПРИРУЧНИЦИ"

 
monela PRIRUCNIK
Срђан Голубовић,
Марко Димитријевић,
ПРИРУЧНИК О КООРДИНАЦИЈИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 88
monela VODIC
Срђан Голубовић,
Марко Димитријевић,
ВОДИЧ КРОЗ МОНЕТАРНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 40
 
Невена Петрушић,
Анђелија Тасић,
ПРАКТИКУМ ЗА ГРАЂАНСКО ПАРНИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 242
Јовашевић Драган,
ПРАКТИКУМ ЗА КРИВИЧНО ПРАВО: ПОСЕБНИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 206
Јовашевић Драган,
ПРАКТИКУМ ЗА КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 250
Стојановић Наташа,
ПРАКТИКУМ ЗА НАСЛЕДНО ПРАВО (помоћни уџбеник),
3. измењено и допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 367 
Димитријевић Предраг, Вучетић Дејан,
ПРАКТИКУМ ЗА УПРАВНО ПРАВО,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 108 
 Џ. Тредвел,
ПРИРУЧНИК ЗА КРИМИНОЛОГИЈУ - ВЕШТИНЕ УЧЕЊА,
превод са енглеског М. Радуловић, припремила и уредила С. Константиновић - Вилић, 

Ниш, Правни факултет
,
Центар за публикације, 2009.

Наташа Стојановић,
ПРАКТИКУМ ЗА НАСЛЕДНО ПРАВО
,
Ниш, Правни факултет
,
Центар за публикације
, 2008.

Јовановић Мила,
КОМЕНТАРИ СТАРОГ РИМСКОГ IUS CIVILE, Књ. 2., Закон XII таблица, 
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 461