Поступци набавки без примене ЗЈН

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка видео надзора Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
18.07.2019. до 11,00h
Услуге објављивања огласа за 2019. годину - Н41/2019 ОБАВЕШТЕЊЕ
Позив за подношење понуда
Образац понуде
16.07.2019. до 11,00h
Услуге ПП заштите за 2019. годину - Н38/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
27.06.2019. до 11,00h
Услуге осигурања студената за школску 2019/2010. - Н37/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.06.2019. до 11,00h
Услуге одржавања и поправке клима уређаја за 2019. годину - Н33/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
29.05.2019. до 11,00h
Набавка материјала за одржавање за 2019. годину - Н32/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
27.05.2019. до 11,00h
Набавка дресова за студенте за 2019. годину - Н29/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
06.05.2019. до 12,00h
Услуге превоза за 2019. годину - Н28/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
08.05.2019. до 11,00h
Услуге телефоније за 2019. годину - Н27/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
07.05.2019. до 11,00h
Набавка десктоп рачунара и мрежног рутера - Н26/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
19.04.2019. до 11,00h
Услуге дератизације за 2019. годину - Н25/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
17.04.2019. до 11,00h
Услуге лектора за 2019. годину - Н24/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
15.04.2019. до 11,00h
Набавка материјала за домаћинство за 2019. годину - Н21/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
29.03.2019. до 12,00h
Услуге одржавања рачунара и софтвера за 2019. годину - Н20/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
18.03.2019. до 11,00h
Набавка иверице за архиву - Н18/2019. Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
11.03.2019. до 11,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2019. годину - Н17/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
28.02.2019. до 11,00h
Услуге нарезивања кључева и израда печата за 2019. годину - Н16/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
28.02.2019. до 12,00h
Набавка услуге изнајмљивања возила за 2019. годину - Н15/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Техничка документација
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
14.02.2019. до 13,00h
Набавка цвећа и икебана - Н14/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
14.02.2019. до 12,00h
Набавка канцеларијског материјала и тонера - Н13/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
14.02.2019. до 11,00h
Набавка роло завеса - Н12/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
11.02.2019. до 10,00h
Набавка услуге сређивања (спуштање плафона и кречење) за салу 3/1 - Н11/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
06.02.2019. до 12,00h
Набавка материјала за текуће одржавање зграде - Н10/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
06.02.2019. до 11,00h
Понуда за набавку пића и ситних колача - Н09/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
05.02.2019. до 10,00h

Набавка услуге тапацирања столица и врата за салу 3/1 - Н08/2019

Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Измена обрасца понуде

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
04.02.2019. до 11,00h
Набавка иверице за замену радних плоча и парапета за салу 3/1 - Н07/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Измена обрасца понуде

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
04.02.2019. до 12,00h
Набавка услуге Народне библиотеке Србије за 2019. годину - Н06/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
01.02.2019. до 12,00h
Набавка ламината за салу 3/1 - Н05/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
01.02.2019. до 10,00h
Набавка веш машине за раднике на одржавању хигијене - Н04/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
28.01.2019. до 11,00h
Набавка услуге сервиса фотокопир апарата - Н03/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
25.01.2019. до 12,00h
Набавка услуге експанзионе посуде у котларници - Н02/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
25.01.2019. до 11,00h
Набавка радова на замени спољашње прозорске столарије - Н01/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
23.01.2019. до 11,00h