Поступци набавки без примене ЗЈН

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка добара пића и ситних колача за 2020. годину - Н03/2020 Позив за подношење понуда
Образац понуде
22.01.2020. до 11,00h
Набавка израде идејног пројекта за лифт - Н01/2020 28.01.2020. до 11,00h