СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - Докторске академске студије права

 

 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

УЖА ПРАВНОТЕОРИЈСКА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ЈАВНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА КРИВИЧНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ГРАЂАНСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ТРГОВИНСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА МЕЂУНАРОДНОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ПРАВНОИСТОРИЈСКА НАУЧНА ОБЛАСТ
УЖА ПРАВНОЕКОНОМСКА НАУЧНА ОБЛАСТ