Катедра за грађанскоправне науке

Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Мирослав Лазић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Михајло Цветковић Ванредни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Др Милица Вучковић, секретар Катедре Доцент
Бојана Арсенијевић Асистент
Маша Смиљана Шовић Сарадник у настави