Катедра за грађанскоправне науке

Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Мирослав Лазић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Михајло Цветковић Ванредни професор
Проф. др Новак Крстић Ванредни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Др Милица Вучковић Доцент
Бојана Арсенијевић, секретар Катедре Асистент
Маша Смиљана Шовић Сарадник у настави