Катедра за грађанскоправне науке

Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Ђорђе Николић Ванредни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Ванредни професор
Др Тања Китановић Доцент
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Михајло Цветковић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Милица Вучковић Асистент