Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Милена Јовановић Затила, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Урош Здравковић Ванредни професор
Саво Вешковић, секретар Катедре Асистент