Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Видоје Спасић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Затила, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Др Урош Здравковић Доцент
Александра Васић, секретар Катедре Асистент
Саво Вешковић Сарадник у настави