Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Милена Јовановић Затила, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Доц. др Урош Здравковић Доцент
Саво Вешковић, секретар Катедре Сарадник у настави