ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

 
Милош Прица,
ПРАВНА ДРЖАВА И МЕДИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 482
posebno upravno pravo 2020 Милан Петровић, Милош Прица,
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО СА МЕЂУНАРОДНИМ УПРАВНИМ ПРАВОМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 417
A.Mojasevic Ekonomska Analiza Мојашевић Александар,
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 250
Николић Драган,
ЗАКОН СУДЊИ ЉУДЕМ - НАЈСТАРИЈИ СЛОВЕНСКИ ПРАВНИ ЗБОРНИК,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 102
Стојановић Наташа,
ПОСТУПАК РАСПРАВЉАЊА ЗАОСТАВШТИНЕ У СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 173
Ковачевић Славиша,
ТРАНЗИЦИЈА У ДЕМОКРАТИЈУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 204
Цветковић Предраг Н.,
ПРАВО ЈАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 297
Група аутора, ур. Петрушић Невена,
СТАВОВИ СТУДЕНАТА/СТУДЕНТКИЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ О РОДНИМ УЛОГАМА У ПОРОДИЦИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 126

 

Костић Миомира, Димовски Дарко, Мирић Филип,
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ НОВИНСКИХ ИЗВЕШТАЈА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА 1904-1941.
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 320

Димовски Дарко,
УБИСТВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284

Јанићијевић Дејан,
ОСНОВИ МУЛТИЛАТЕРАЛНОСТИ У АРБИТРАЖИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 212

Јовановић Мила,
АНТИЧКИ РИМСКИ ПРАВНИ И ВАНПРАВНИ ТЕКСТОВИ УЗ ОСВРТ НА ЗАБЛУДЕ О СТАТУСУ ЖЕНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 825
Радовановић Драгана,
ЈЕДНАКОСТИ МОГУЋНОСТИ ТРЕТМАНА МУШКАРАЦА И ЖЕНА У ПОГЛЕДУ ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАНИМАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ЕТИЧКЕ И ПРАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 99
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ВОДИЧ ЗА ЧЛАНОВЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЕТИЧКИХ ОДБОРА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 84