АКТУЕЛНИ БРОЈ ЗБОРНИКА РАДОВА И АРХИВА ИЗДАЊА HTML ФОРМАТУ

 

Број 89, 2020

Садржај


 • Одговорност државе за кршење људских права у случају прекограничне еколошке штете – ново схватање екстериторијалности у примени међународних уговора о људским правима?

 • Права појединаца и обавезе државе у заштити квалитета ваздуха

 • Суседска права и злоупотреба права

 • Free Legal Aid in the context of the Right of Access to Court

 • Правна одговорност у контексту везе Блокчејн технологије и паметних уговора: уводна разматрања

 • The Conception of Legal Responsibility in the opus of Hans Kelsen and Toma Živanović

 • The Consequences of Termination of Employment Relationship due to Discrimination

 • Eкспропријација у материјалном смислу

 • Емоционализација кривичног права у поступку доношења и измене кривичног законодавства

 • Odgovorne socijalne politike: uporedna analiza hrvatskih, švedskih i danskih aktivne politike zapošljavanja

 • The Foundations of Creditor’s Liability in Gratuitous Contracts in Croatian Medieval Law

 • Напуштање еу – последице у складу са правом ЕУ и са међународним правом

 • Одговорност монаха у правном и друштвеном контексту

 • Protection of Jobseekers participating in Job Announcements and Advertisements, and the Right to an Effective Remedy in the General Employment Regime

 • Responsibility in the Employment Relationship: Distinctive features of disciplinary liability in the general and special employment relations regime

 • The Right to Privacy under Article 8 of the European Convention of Human Rights and Legality of Epidemiological Monitoring Measures to combat the Covid-19 Virus Pandemic

 • За и против патентирања матичних ћелија

 • Legal Status of Pets and Pretium Affectionis

 • The Prohibition of Abuse of Rights in the Draft Civil Code of the Republic of Serbian

 • Integrisan komunikativni pristup učenju Engleskog jezika pravne struke (ELP/LE): Praktična primena u kontekstu intra/multi/inter/transdisciplinarnih integrativnih procesa

 • IOM-UNHCR Framework document − Developing standard operating procedures to facilitate the protection of trafficked persons

 • Legal Treatment of Grant-Back Clauses in Licence Agreements from the aspect of EU Competition Law

 • Euthanasia as a Reason for Unworthiness to Inherit