Историја права - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

 ИСТОРИЈА ПРАВА - 2020/2021.

1. ВАВИЛОН   
2. АТИНА   
3. ФРАНАЧКА   
4. РУСИЈА   
5. ФРАНЦУСКА   
6. НЕМАЧКА   
7. ЕНГЛЕСКА   
8. ВИЗАНТИЈА   
9. РАНЕ И РАНОФЕУДАЛНЕ ДРЖАВЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА
10. ЦРНА ГОРА
11. ФЕУДАЛНА БОСНА
12. ОТОМАНСКО ЦАРСТВО
13. СРБИ ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ
14. СРБИЈА ОД ФОРМАЛНЕ ДО ФАКТИЧКЕ САМОУПРАВЕ
15. КРИЗЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА У КРАЉЕВИНИ СХС
16. ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ У СРБИЈИ И ВЛАДАВИНА А. ОБРЕНОВИЋА
17. СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ