Политички систем - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ - 2011/2012.

Увод   
Појам политике
Класификација политичких система