Грађанско процесно право - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 


 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - 2017/2018.

ГПП - Заступништво у парници
ГПП - Супарничарство
ГПП - Сукцесија, умешачи
ГПП - Странке
ГПП - Процесне претпоставке
ГПП - Спор, парница, парнични поступак 
ГПП - Увод