Грађанско процесно право - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 


 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - 2018/2019.

ГПП - Ванпарнични поступак
ГПП - Правни лекови
ГПП - Одлучивање
ГПП - Доказивање
ГПП - Ток првостепеног поступка
ГПП - Нови захтеви за пресуду у току парнице
ГПП - Тужба
ГПП - Парнична делатност
ГПП - Решавање спорова мирним путем
ГПП - Основна начела
ГПП - Заступништво у парници
ГПП - Супарничаство
ГПП - Сукцесија, умешачи
ГПП - Странке - Доц. др Анђелија Тасић
ГПП - Процесне претпоставке - Доц. др Анђелија Тасић
ГПП - Спор, парница, парнични поступак
ГПП - Увод