Право интелектуалне својинe - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 
Уводно предавање