Грађанско процесно право - ВЕЖБЕ

 


 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - 2019/2020.

ГПП - Предмет парнице и предмет парничног поступка
ГПП - Процесне претпоставке
ГПП - II недеља
ГПП - I недеља


Зашто студирати право? - Проф. др Војин Димитријевић