НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ОДРЖАНА ЛЕТЊА ШКОЛА: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ

 
На Правном факултету Универзитета у Нишу одржана је Летња школа кривичног права и криминологије под називом Савремене тенденције у кривичном праву., Школа је одржана 25. и 26. септембра 2023. Године а организовао ју је Правосудни истраживачки центар је у сарадњи са Савезом студената Правног факултета у Нишу. Школу су похађали студенти Правног факултета у Нишу, али и студенти са других правних факултета.

 
oipot 001
 
 

Том приликом предавања су одржали проф. др Миомира Костић, Правни факултет Универзитета у Нишу, Република Србија - Деца убице, проф. др Дарко Димовски, Правни факултет Универзитета у Нишу, Република Србија - Бенефити коришћење е-правосуђа у кривичним стварима, проф. др Емир Ћоровић, Државни Универзитет у Новом Пазару, Република Србија - Алтернативни облици кривичноправне реакције, проф. др Здравко Грујић, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Република Србија - Ретрибутивно и алтернативно кажњавање - еклектицизам или сукоб интереса.

 
 
oipot 002
 

Проф. др Вељко Турањанин, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Република Србија - Поротни систем, проф. др Ангелина Станојоска, Правни факултет Универзитета Свети Климент Охридски, Република Северна Македонија - Жене које убијају: феминистичке перспективе о животним токовима и општа теорија напетости, др Јелена Паповић Миладиновић, основни јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Нишу, Република Србија - Ударне групе - практични значај и могућа унапређења законске регулативе, асистенткиња Оливера Шево Гребенар, Правни факултет Универзитета у Бања Луци, Босна и Херцеговина - Политика сузбијања криминалитета - важност у савременом добу.

 

oipot 002

 

Никола Обрадовић, адвокат у адвокатског канцеларији Обрадовић & Барун, Република Србија - Улога браниоца у преговорима ради постизања споразума о признању кривичног дела, Ивана Миловановић, судиница Основног суда у Нишу, Република Србија - Примена стандарда Европског суда за људска права у слуцајевима насиља у породици у правном систему РС, докторанд Милан Јовановић, Привредни суд у Нишу, Република Србија - Тенденције у пракси Европског суда за људска права у кривичним стварима и Јелена Јокановић, Организација за европску безбедност и сарадњу, Београд, Република Србија – Злочин мржње.

 

oipot 002

 

На крају Летње школе председник Правосудног истраживачког центра проф. др Дарко Димовски је полазницима поделио сертификате.

 

oipot 002