ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ: "Садржина и правни статус Модел-конвенције ОЕЦД, односно Смерница ОЕЦД за примену правила о трансферним ценама"

На Правном факултету Универзитета у Нишу су, 14. децембра 2016. године, одржана предавања посвећена српском преводу Модел-конвенције ОЕЦД, односно Смерница ОЕЦД за примену правила о трансферним ценама, у издању Српског фискалног друштва. Српско фискално друштво, са седиштем у Београду, је огранак International Fiscal Association, најстаријег и најутицајнијег међународног стручног удружења из области опорезивања.  Седиште International Fiscal Association је у Ротердаму (Холандија).

Др Светислав Костић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду, је одржао предавање на тему „Садржина и правни статус Модел-конвенције ОЕЦД, односно Смерница ОЕЦД за примену правила о трансферним ценама“.

Предавања Дејана Мраковића, LL.M., директора пореског одељења Deloitte за Србију, Републику Српску, Македонију и Црну Гору била су посвећена „Значају и улози Модел-конвенције ОЕЦД, односно Смерница ОЕЦД за примену правила о трансферним ценама у примени одредаба српских уговора о избегавању двоструког опорезивања“.

Студенти Правног факултета Универзитета у Нишу су показали висок степен интересовања за наведене теме и активно учествовали у дискусији која је уследила по завршетку излагања предавача.