ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА ДР ХАНСА ВАН ЛОНА, БИВШЕГ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ХАШКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

Центар за међународно приватно право хашких конвенција Правног факултета у Нишу имао је част да, 10. априла 2017. године, организује серију предавања др Ханса ван Лона, бившег Генералног секретара Хашке конференције за међународно приватно право (1996-2013). 

У уводној речи, доц. др Маја Настић, продеканица за наставу и научни рад Правног факултета, истакла је да је наш Факултет поносан на чињеницу да је ово прво предавање намењено студентима које је др Ханс ван Лон одржао у Србији и земљама бивше Југославије. Такође, у име Факултета, још једном се захвалила на подршци др Ханса ван Лона, који је 5. октобра 2012. године свечано отворио Центар за међународно приватно право хашких конвенција, поклонивши и изузетно вредну збирку Actes et documents. Указала је и да је Правни факултет, на предлог Центра, једини у Србији увео посебан предмет Међународно приватно право хашких конвенција, и то као обавезни на мастер студијама права.

Након поздравне речи продеканице, др Ханса ван Лона и студенте је поздравио проф. др Мирко Живковић, Управник Центра, евоцирајући успомене на прву посету др Ханса ван Лона нашем Факултету, 2012. године. Тада је као предавач учестовао на 10. јубиларној конференцији о међународном приватном праву. Ове конференције се, на иницијативу проф. Живковића, традиционално одржавају од 2003. године и окупљају професоре и асистенте међународног приватног права из свих земаља бивше Југославије. 

 

У оквиру првог предавања др Ханса ван Лона, чија је тема била Global Horizon of Private International Law, студенти Правног факултета имали су прилике да сазнају историјски развој Међународног приватног права. Поред тога, др ван Лон је посебно указао на начине на које Хашка конференција прилази проблему глобалне унификације међународног приватног права и стварања система сарадње између држава чланица хашких конвенција и како превазилази проблеме који се на том путу јављају. 

Друго предавање Coordination of the 1980 Child Abduction Convention and the 1996 Children Protection Convention окупило је, поред студената, и судије нишких судова и адвокате. Током овог предавања, које је трајало два и по сата, правни практичари и студенти искористили су прилику да у врло живој дискусији са др Хансом ван Лоном реше одређене недоумице поводом сукцесивне примене Конвенције о отмици деце и Конвенције о заштити деце, која је тек недавно ступила на снагу за Републику Србију (1.11.2016. године). Посебну пажњу су изазвала питања у погледу задржавања надлежности суда државе уобичајеног боравишта детета за одлучивање о родитељској одговорности у случајевима отмице деце (члан 7 Конвенције о заштити деце) и тумачења изузетка озбиљне опасности у поступку за повратак детета (члан 13 став 1 тач. б) Конвенције о отмици деце) у случајевима насиља у породици чија је непосредна жртва родитељ-отмичар, а не дете.

 

У поподневној радионици, др Ханс ван Лон је најпре изложио основне идеје тзв. Judgment Project, и указао на развој овог врло важног пројекта Хашке конференције који треба да резултира усвајањем конвенције о признању и извршењу одлука у грађанској и трговачкој материји. У динамичном разговору са студентима Правног факултета уследила је продубљена анализа одредаба најновије верзије Нацрта Конвенције о признању и извршењу пресуда у грађанској и трговачкој материји (the 2017 Draft Convention on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). С обзиром да је ова тема побудила изузетно интересовање, радионица је исто трајала два и по сата, уз бројна питања студената и стрпљиве и компетентне одговоре др ван Лона.