ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


На Правном факултету Универзитета у Нишу, на седници Савета Факултета одржаној 12. децембра 2018. године, извршен је избор новог руководства – декана и продекана Факултета, који ће ступити на дужност 09. маја 2019. године, за изборни период од 3 године.

За декана Правног факултета у Нишу изабран је др Горан Обрадовић, редовни професор, док су нови продекани др Сања Марјановић, доцент и др Анђелија Тасић, доцент.

Др Горан Обрадовић за редовног професора за ужу јавноправну научну област на Правном факултету у Нишу изабран је 2016. године. Учествује у реализацији студијских програма Правног факултета у Нишу на свим нивоима студија. Члан је актуелног сазива Савета Универзитета у Нишу и обавља функцију шефа Катедре за јавноправне науке. У периоду од 2007. до 2010. године обављао је функцију продекана за материјално-финансијско пословање. Више од 6 година био је члан Високог службеничког савета Републике Србије (до 2016. године), истакнути је члан Управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије и главни је и одговорни уредник часописа Радно и социјално право. При Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, у три мандата обавља функцију миритеља, а од 2017. и арбитра. Од 2018. године је и судија Суда части при Привредној комори Србије.