ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ НОВИ ПАРТНЕР АКАДЕМИЈЕ


Данас је на Правном факултету потписан Споразум о сарадњи између Националне академије за јавну управу и Правног факултета Универзитета у Нишу. Споразум су потписали в.д. директора Националне академије за јавну управу, проф. др Дејан Милетић и декан Правног факултета Универзитета у Нишу, проф. др Горан Обрадовић.Споразум о сарадњи обухвата заједничке активности које ће успоставити дугорочну сарадњу, која ће допринети развоју и унапређивању рада обе институције.


 

Циљ Националне академије за јавну управу је да, сходно потребама, полазници обука буду упознати са новим упоредноправним решењима и научним мишљењима о појединим проблемима у правној пракси, а настојање Факултета је да кроз сарадњу са Академијом подигне свој научни и наставни потенцијал на још виши ниво.