САРАДЊА СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕГИОНУ


Поводом реализација активности у оквиру пројекта "Правни положај и заштита међународно расељених лица, избеглица, тражилаца азила и правно невидљивих лица (Forced Migrations Project)", који Правни факултет у Нишу спроводи у оквиру SEELS мреже заједно са партнерским факултетима, гости Правног факултета у Нишу били су проф. др Лариса Велић, деканица Правног факултета у Зеници и доц. др Маша Алијевић и доц. др Енис Омеровић, продекани овог Факултета, као и проф. др Бобан Мисоски, продекан Правног факултета "Јустинијан Први" у Скопљу.


Том приликом сагледане су досадашње активности и договорени нови облици сарадње.