ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ


Kомисија за заштиту конкуренције Републике Србије и италијанско тело за заштиту конкуренције у оквиру Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“ који финансира ЕУ, организовали су 31. 05. и 01. 06. 2021. године, дводневну радионицу за студенте Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу уз пуно поштовање епидемиолошких мера.


Учеснике радионице поздравио је доц. др Марко Димитријевић, продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање, који је том приликом указао на чињеницу да се проблематика диспциплине права и и политике заштите конкуренције на Факултету традиционално изучава у оквиру предмета на основним, мастер и докторским академским студијама права.

 


Наставници и сарадници Правног факултета су том сегменту увек пратили нове тенденције у савременом образовању правника, где се специјализована знања из домена права конкуренције јављају као значајна детерминанта одрживог привредносистемског оквира које је подједнако нормативно и економски ефикасан.

 


Радионицом су руководили представници Комисије и чланови пројектног тима Твининг пројекта у саставу: Gianluca Seppe (резидентни саветник на Твининг пројекту Комисије за заштиту конкуренције), Гордана Лукић (руководилац сектора за правне послове Комисије за заштиту конкуренције), др Ивана Ракић (Руководилац сектора за испитивање концентрација Комисије за заштиту конкуренције) и мр Нина Васић (Виши саветник Комисије за заштиту конкуренције).