ПРЕДСТАВЉЕНА АНАЛИЗА "ИЗУЧАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ"


На Правном факултету у Нишу 24.6.2021. одржано је представљање анализе "Изучавање људских права на правним факултетима у Србији".


У уводној речи окупљенима су се обратили проф. др Горан Обрадовић, декан Факултета и Маја Мицић-Лазовић, испред Савета Европе.


Резултате истраживања представио је др Мирослав Ђорђевић са Института за упоредно право.


Резултати истраживања представљаће корисну полазну основу за редефинисање начина и обима изучавања људских права на правним факултетима и могу послужити као смернице за одређивање начина њиховог приближавања студентима убудуће кроз различите форме предавања и практичне наставе.